Stejně jako Noc muzeí tak i Noc kostelů má představit tradiční stavby v trošku netradičním světle, v tomto případě spíše ve tmě.

Kdo si chce prohlédnout kostely a zažít trochu něco jiného, může v pátek v 19 hodin přijít k farnímu kostelu Povýšení sv. Kříže na Mírovém náměstí v Kadani. Od tohoto kostela také vyjde o dvacet minut později skupinka, která bude putovat po všech kadaňských svatyních. Cesta městem bude dlouhá asi tři kilometry

Komu nebude chtít, může zůstat u sv. Kříže, který bude otevřený až do 22 hodin. Připraveno je duchovní slovo, prohlídka kostela i s průvodcem, zvonění všemi zvony, výstava fotografií, varhanní hudba či možnost duchovního rozhovoru s knězem.

V Chomutově Noc kostelů neproběhne, nenašel se nikdo, kdo by zajistil program. Stejně tak nebude v Klášterci, tam se o její pořádání chtějí pokusit příští rok.