Na jaře loňského roku proběhlo v kadaňském františkánském klášteře první setkání odborné i laické veřejnosti nad problematikou nástěnných maleb v kostele v klášterním kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani. Na něj teď navazuje druhý seminář, který je věnován dalším nově zrestaurovaným nástěnným malbám. Ty přinesly nové poznatky a doklady o historii Františkánského kláštera v Kadani.

„Restaurování nástěnných maleb stále probíhá, každý rok se uskuteční jedna etapa. Tento seminář se bude týkat druhé etapy, která proběhla loni v létě. Byly zrestaurovány další malby tzv. Cranachova okruhu. Jméno autora z dob rané renesance neznáme, byl to někdo, kdo dobře znal jeho malbu. Cranachovy vlivy jsou hodně patrné“, uvedla Milena Bílková z kadaňského muzea a dodala, proč vlastně semináře pořádají. „Cílem seminářů je informovat laickou i odbornou veřejnost o tom, že tu jsou vzácné, unikátní nástěnné malby této kvality a z této doby. Obdobné jsou již jen na dvou místech v České republice. Nechali je pořídit Lobkovicové, je to špičkové umění své doby“.

S příspěvky vystoupí několik odborníků. První referát přednese Jan Royt z Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Bude se zabývat nástěnnými malbami v Kadani v evropském kontextu. Dalším hostem bude akademický malíř Martin Pavala z Restaurátorské školy malířské Akademie výtvarných umění v Praze, který byl jedním z vedoucích restaurátorkého týmu. Ve svém příspěvku bude hovořit hlavně o restaurování maleb druhého pole jižní stěny presbytáře františkánského kostela v Kadani. Lukáš Gavenda z kadaňského muzea promluví o pohřebišti pánů Hasištejnských z Lobkovic ve františkánském klášterním kostele. Pohřebiště se týká asi nejvýznamnější badatelský objev. „I díky restauraci maleb jsme získali odpovědi na otázky, nad kterými si lámali hlavu odborníci už za 1. republiky. Dále přineseme zajímavá zjištění z oblasti architektury. Nechceme ale dopředu vše prozrazovat, bude to takové překvapení pro návštěvníky“, řekla Bílková.

Seminář je určený široké veřejnosti, pozvání dostali i odborníci z památkových odborů a památkových ústavů. Je to jedinečná příležitost spatřit nejvzácnější a nejkvalitnější malby, které se v klášteře nacházejí. Koná se v pátek 6. listopadu od 13 do 16 hodin v refektáři Františkánského kláštera v Kadani. Vstup je zdarma.

Program semináře :

13.00 zahájení
PaedDr. Jiří Kulhánek, starosta města Kadaně

13.10 1. část referátů s navazující diskusí:
prof. PhDr. et Ing. Jan Royt
Nástěnné malby v Kadani v evropském kontextu
Stylová východiska a ikonografie raně renesančních maleb z jižní stěny presbytáře klášterního kostela
Martin Pavala, akad. mal.
Restaurování maleb 2. pole jižní stěny presbytáře františkánského kostela v Kadani
Stručná rekapitulace restaurování 1. pole
Odkryv malby 2. pole, dvě časové vrstvy malby, změna kompozice a námětu v mladší vrstvě
Restaurování 2. pole – otázky prezentace obou vrstev
Shrnutí průzkumu malířské technologie kadaňských maleb
Rámcová komparace malířského rukopisu s některými díly cranachovského okruhu

14.30 přestávka na občerstvení

14.50 2. část referátů s navazující diskusí
Mgr. Lukáš Gavenda
Hrob Jana Hasištejnského z Lobkovic nalezen?
Referát o pohřebišti pánů Hasištejnských z Lobkovic ve františkánském klášterním kostele.
Mgr. Milena Bílková, Th.D.
Ambit kláštera kadaňských františkánů – architektura a ikonografie maleb
Shrnutí dosavadních poznatků o stavebním vývoji a koncepci výzdoby ambitu františkánského kláštera

od 16.00 možnost návštěvy klášterního kostela a probíhající muzejní výstavy Lobkovicové v Kadani 1469-1519


Autor: Lenka Kubalová