Jejich příslušníci představí svou kulturu, zvyky a tradice. Akce tak doplní velkou výstavu chomutovských menšin, která právě probíhá v kostele sv. Kateřiny a bude po celý večer přístupná.

Brány muzejního areálu na radnici se pro návštěvníky otevřou v 17 hodin. Budete si moci prohlédnout všechny muzejní prostory - běžně přístupné výstavní sály s expozicí gotického umění a barokní lékárny, mnišský dvoreček, historickou zbrojnice v oratoři a gotický kostel sv. Kateřiny, ale také sklepení, které je jinak pro veřejnost uzavřené.

Bohatý program bude slavnostně zahájen v 18 hodin. Podíleli se na něm příslušníci pěti národností. Příslušníci té německé, ukrajinské, romské a rusínské předvedou pěvecká a hudební vystoupení, Vietnamci připravili módní přehlídku, tanec s rýžovými bubny a tanec s tyčemi. Jako host vystoupí skupina Taratibu s africkými tanci.

V průběhu celého večera uvidíte také ukázky tradičních řemesel – ukrajinští hosté představí malování tradičního ruského a ukrajinského dekorativního motivu zv. „chochloma“ a drátování lahví. Rusíni předvedou předení a také tradiční stloukání másla na Mnišském dvorečku. Vyrobené máslo budete moci ochutnat s čerstvým chlebem.

Na Mnišském dvorečku bude také po celou dobu připraveno občerstvení.

Program:

18.00 Úvod, zahájení (ZADNÍ SÁL)
18.10 Německá menšina – písně Antona Günthera , autorská recitace Ingrid Sedlákové a ukázka jódlování (ZADNÍ SÁL)
18.30 Rusínská menšina (soubor Skejušan) – folklórní představení (ZADNÍ SÁL)
18.50 Vietnamská menšina – módní přehlídka (ZADNÍ SÁL)
19.00 Ukrajinská menšina – pěvecké vystoupení souboru Vodohraj (ZADNÍ SÁL)
19.15 Vietnamská menšina – tanec s rýžovými bubny (ZADNÍ SÁL)
19.40 Romská menšina – harmonikové a houslové duo Lakatoš / Kondáš (ZADNÍ SÁL)
20.00 – 20.30 Přestávka
20.30 Romská menšina – pěvecké vystoupení Kristiána Drapáka (SKLEPENÍ)
20.55 Host večera – skupina TARATIBU – africké tance (SKLEPENÍ)
21.15 Rusínská menšina (soubor Skejušan) – zpěv rusínských písní (ZADNÍ SÁL)
21.25 Vietnamská menšina – tanec s arekovými klobouky (ZADNÍ SÁL)
21.40 Ukrajinská menšina – pěvecké vystoupení souboru Vodohraj (ZADNÍ SÁL)
21.50 Vietnamská menšina – tanec s tyčemi (ZADNÍ SÁL)

Autorka: Lenka Kubalová