Postupem času se na ně zapomnělo, barevné fresky byly časem překryty vrstvami nátěrů. Nyní, zhruba dvě stě padesát let po jejich vzniku, se možná ukáží v celé své kráse.


Vzácný pozůstatek zaniklého kláštera


Malby objevili restaurátoři, kteří zkoumali stěny před zahájením oprav archivu. „Je to vzácný nález, protože je to jediný pozůstatek kláštera, který už neexistuje,“ přibližuje hodnotu fresek ředitel okresního archivu Petr Rak.


Podle odborníků pochází fresky z počátku druhé poloviny 18. století. Mniši, kterým zdobily refektář čili jídelnu, si jich ale příliš dlouho neužili. Minoritský klášter vyhořel a v roce 1786 ho nechal císař Josef II., tak jako mnoho ostatních, zrušit.


Zbyla z něho pouze malá část. „Je to jediná dochovaná ucelená místnost zrušeného kláštera,“ popisuje místo nálezu ředitel Rak. Podle něho jde o jedinečnou záležitost, protože odhalena může být původní podoba klášterního refektáře.


Na stěnách jsou podle všeho především náboženské motivy, ponejvíce postavy svatých. Restaurátoři zatím udělali pouze sondy, to znamená, že odborně seškrábali v úzkých proužcích kusy omítek či nátěrů.


Z několikacentimetrových vrypů koukají pouze části svatých, třeba kus obličeje nebo ruky. I podle těchto malých náznaků experti odhadli, že jedna ze stěn ukrývá vyobrazení Večeře Páně, další pak různé světce.


Potřebují milion


Na to, aby byly fresky kompletně odhaleny a zrestaurovány, potřebují archiváři asi milion tři sta tisíc korun. Doufají, že se jim je podaří sehnat, v opačném případě by museli malby překrýt bílým ochranným nátěrem a s jejich odkrytím by se muselo několik let počkat.


Pokud peníze budou, bude si je možné prohlédnout každý, kdo přijde do archivu studovat staré dokumenty nebo fotografie. Jsou totiž v místnosti, ve které se nyní buduje nová badatelna.


Ta bude, na rozdíl od nynější v patře, bezbariérová. Zajímavostí je, že místnost, kde bude, sloužila jako okresní soud. V nedalekých vězeňských celách pak budou uloženy archiválie. „Dáme tam ty nejčastěji žádané, aby byly po ruce,“ popsala nové využití vězení archivářka Michaela Balášová.