Děti, které sdružuje, chrání je a pomáhá jim Asociace Pro Handicap. Ta uspořádala již čtvrtý benefiční koncert, za který od štědrých sponzorů utržila více než 177 tisíc korun.

Darovaný čas


„Je to zatím nejvyšší částka, kterou se nám za poslední roky podařilo vybrat,“ s potěšením oznámila předsedkyně asociace Dana Patočková. Poslouží pro ty nejlepší účely. „Dáme je na psychorehabilitační pobyty, asistenční služby, hiporehabilitaci, která dětem velmi prospívá, plavecký výcvik, kompenzační pomůcky, keramickou dílnu, cvičení a další,“ vyjmenovala předsedkyně, která má sama dcerku na vozíku, a tak problémy spojené s péčí o tyto děti důvěrně zná.

„Kromě toho, že nám akce pomohla finančně je ale pro nás, rodiče těchto dětí, velice důležitá morální podpora. Těší nás, že si lidé našli čas a přišli se podívat a přesvědčit se, že se s těmito dětmi dá něco dělat,“ dodala Dana Patočková.

Asociace Pro Handicap je dobrovolnou organizací rodičů a příbuzných lidí s mentálním postižením a kombinovanými vadami. Aktuálně má v péči třicet pět rodin. Pomyslné hranice mezi městy a okresy ji neomezují, a tak pomáhá rodinám z Chomutovska, ale také z Mostu a Jiřetína. Její členové pracují bez nároku na odměnu.

„Snažíme se pomáhat nejen dětem, ale i jejich rodičům, kteří jsou závislí na sociálních dávkách a pobírají příspěvky na péči, za což si toho nemohou příliš dovolit,“ přiblížila předsedkyně asociace. Příkladem je pořizování elektrického vozíku pro děti, které mají pohybovou a současně i mentální vadu. „Pojišťovny dětem s mentálním postižením vozík neproplatí, protože by ho údajně nedokázaly ovládat. Jenže víme, co to je, když se s nimi matky vláčí městem. Už jsme pořídili vozíky tři a s úspěchem. Děti se s nimi naučily,“ uvedla předsedkyně další příklad, kde dary a příspěvky sponzorů pomáhají.