Slavnostní proslov měl jeho zakladatel Walter Markel, který spolu s primátorkou a ředitelkou zooparku pozvedl sklenici s přípitkem.
„Lidé jsou šťastní, že sem mohou. Vysoká návštěvnost jeho existenci nanejvýš opodstatňuje,“ pochválil bývalý ředitel. Sám přiznal, že tam zajde nejvýš jednou do roka. „Je to taková melancholie. Ale fandím tomu tady,“ dodal.

Při oslavách byla také pokřtěna nedávno narozená jehňata, děti si užily soutěže a byly při odkrytí další atrakce v dětské zoo: hračky chameleona. Zavěšena je v koruně stromu a do její blízkosti se dostanou jen zdatní. Je potřeba vyšplhat po tyči nebo laně. Návštěvníci se seznámili také s projektem Centrum krušnohorského lidového umění.