Už tradiční a rodinami oblíbená společenská akce s bohatým doprovodným programem, která se tentokrát nesla v nebesko-hornickém duchu, zaznamenala rekord v počtu návštěvníků.

Nikdo neodešel s prázdnou

„Zatím každý ročník se setkal s velkým zájmem veřejnosti, letošní účast ale předčila naše očekávání. Uznáním za tento výkon budiž i skutečnost, že z celodenní show plné soutěží a kouzel nikdo neodešel s prázdnou,“ zhodnotila specialistka úseku strategie a komunikace SD Renata Malíková. Probouzením Březenského draka provázel Michal Chylík z rádia Frekvence 1.

Svatý Jiří a Barbora

Za Severusem přijel i svatý Jiří a patronka horníků svatá Barbora. Světce s koněm Kleretem doprovodil perkmistr - nejvyšší královský úředník, který ve středověku zastupoval vladaře a měl na starosti hornictví. V Březně pak oba přivítala svatá Barbora. Jiřího podarovala pavím pérem, jež ke světici neodmyslitelně patří a je symbolem nesmrtelnosti. Známého bojovníka s draky uvítal i hornický drak Severus, který Jiřímu předal pytlík s uhlím.

Hadi, štíři, čarodějnice

Ani svatý Jiří se ale nevydal do Března s prázdnou. V koši s ním cestoval živý důkaz o pravdivosti lidové pranostiky, že na svatého Jiří se probouzejí hadi a štíři. S hadem Easy pak zatančila exotická tanečnice Soňa, kterou na pódiu vystřídal fakír Saladyn. Svým vystoupením připomněl, že se blíží slet a pálení čarodějnic. Naši předkové považovali zapálení ohňů při magické noci z 30. dubna na 1. května za ochranu před zlými duchy, démony a čarodějnicemi. O magii nebyli ochuzeni ani přítomní diváci, kterým své kousky předvedl kouzelník. Věnoval se i dětem, učil je čarovat.

Soutěže, historie, pohádka

Nejmenší návštěvníci si mohli projít i čtyři soutěžní trasy. Děti si při jejich absolvování vyzkoušely práci pohádkových postav, které podle pověstí pomáhají havířům s těžbou. Spolu s permoníky, ohnivcem a drakem nahlédly do historie hornictví, které má v Podkrušnohoří více než sedmisetletou tradici. Zároveň se dozvěděly, že je potřeba chránit přírodu. Na konci detektivní hry pak děti spolu s andělíčkem probudily malé dráčky ze zimního spánku.

Prohlídky každou sobotu

Prohlídky velkorypadla s průvodcem pořádají SD každou sobotu. Exkurze začínají v 10:00, ve 13:00 a ve 14:00 hodin.