Na benefičním koncertu s názvem „Ženy pro Ignáce“ vystoupila známá interpretka muzikálových hitů a cikánských balad Věra Gondolánová a herečka a šansoniérka Renata Drösslerová. Dostavit se měla i operní pěvkyně Andrea Kalivodová. Ta bohužel díky zdravotním potížím na poslední chvíli odřekla.


Obě zpěvačky vystoupily bez nároku na honorář. Dobrovolné vstupné, které se od diváků vybralo, bude použito na záchranu zdejších varhan. Zatím má občanské sdružení Rodáků a přátel Chomutova, které akci uspořádalo vybráno 38 000 korun. Kolik se podařilo získat na nedělním vystoupení se bude vědět do konce tohoto týdne. Peníze se totiž budou přepočítávat na radnici za přítomnosti náměstka primátorky Jana Řeháka.


Vybrané peníze určitě nebudou stačit. Občanské sdružení totiž potřebuje milion a půl. Ten by použilo k získaným dotacím, o které žádá. Oprava totiž bude stát více jak deset milionů korun. „Varhany se musí celé zrekonstruovat, jsou tam jen dvě malované skříně, ve kterých byly varhany umístěny,“ vysvětlila jednatelka občanského sdružení Jarmila Kubíková.


Jedním z hlavních důvodů obnovy varhan je to, že město nemá k dispozici klasický varhanní nástroj, který by byl využitelný i pro koncertní činnost. Všechny větší nástroje na území města buď zanikly, nebo jsou v naprosto nepoužitelném stavu. Nástroj kostela sv. Ignáce byl navíc i v minulých dobách vždy největším a nejreprezentativnějším nástrojem Chomutova v sakrálním prostoru obdobných kvalit.