Zdeněk Pejchal fotografuje pro Kulturní, vzdělávací a informační středisko v Jirkově již několik let. Jeho fotografie Červeného hrádku a jeho okolí, zdobí i nově vymalovanou zámeckou restauraci.


Avšak jeho letošní sezónní výstava z hory Athos v Řecku, kterou můžeme shlédnout v chodbě levého křídla zámku, je výjimečná. Na výlet do tohoto místa musí totiž muži žádat zvláštní povolení a ženy mají „vstup zakázán“, jak tomu bylo ve středověku na Karlštejně.


Barevné fotografie o rozměrech přibližně 70 x 50 cm nás vtahují do exotického světa jiné kultury a duchovních rozměrů.


Středisko byzantské kultury a duchovního života je „státem ve státě“, který připomíná Vatikán. „Než se vydám na cestu, potřebuji zvláštní povolení od úřadu pro vnitřní záležitosti, které dostanu na čtyři až pět dnů v roce v určitý termín. Jezdím tam poznávat život místních mnichů.

Vystavené fotografie na zámku Červený hrádek jsou z cesty z minulého roku. Když do kláštera dorazím, dostanu svoji celu a musím se přizpůsobit jejich způsobu života a řeholnímu řádu, a tak dělám všechno s nimi. Mají den rozdělený na tři části: modlitbu, práci na poli nebo v kuchyni a odpočinek,“ vypráví Zdeněk Pejchal.


Místo, kde se světu uzavřený klášter v Řecku nachází, je poloostrov Chalkidiky s pohořím Athos, na nejvyšší hoře s výškou 2 033m. Athos jinak přezdívaný „Svatá hora“ znamená pro Řeky kolébku jejich národních a duchovních tradic a současně je muzeem především byzantského umění.


„ Na území hory Athos jsou tři pravoslavné kláštery: řecký, bulharský a ruský. Na celém pohoří je však klášterů celkem dvacet. Mniši nežijí jen v klášterech, ale také v obydlí na skalách, zvaných „skity“ a v poustevnách. Tam se věnují většinou malířství, malují ikony na dřevo nebo na plátno, které potom vyvážejí do celého světa. V zahradách pěstují olivy a víno, pečou si sami chleba, loví ryby, vodu čerpají ze studně.


Zajímá mě jejich život v jídelně, v kapli, v církevním muzeu, kde se nachází bohaté knihovny nebo pro nás místa kostnic, ale můžu fotografovat jen se souhlasem představeného kláštera,“ říká Zdeněk Pejchal a dodává: „Athos mě láká nejen tím , že je tam nedotčená příroda a centrum umění, ale i tím, že si tam odpočinu a vyčistím si hlavu od počítače nebo od televize. Letos se tam chystám na cestu už po dvanácté“.


Fotografie o životě mnichů, exotická místa pousteven a byzantských památek z těžko přístupných míst i na dovolené v Řecku, můžeme shlédnout až do konce sezóny na Červeném hrádku.

Autorka: Jana Vlčková