Na Kočičáku jsou dále k prohlédnutí a k vyzkoušení:

- dobová výstroj a výzbroj pevností, střelecké a pozorovací průseky
- protitankové překážky
- střelecké a spojovací zákopy
- zbraně a uniformy českosloven. armády
- odborný výklad průvodců
- střelba ze vzduchovek
- šplhání a lanové překážky
- opékání vuřtů…