Kdy: přihlášky do 31. března
Kde: SVČ Domeček

Soutěží se v próze (autor může zaslat jen 1 povídku o 3 stranách na volné téma. Poezie (autor může přihlásit 1 báseň na volné téma. Mikropovídka (autor může přihlásit 1 mikropovídku o 1 straně a musí končit větou: byl to dar nedar, ale jak se říká, darovanému koni na zuby nekoukej. Uzávěrka přihlášek je do 31. března.