Předchozí
1 z 12
Další

Marek Hrabáč, ANO 2011

primátor statutárního města Chomutov, 49 let

Marek HrabáčZdroj: Archiv osobnostiJaký problém je podle Vás v Chomutově nejpalčivější? Jak byste ho chtěli řešit?
Bezpečnost. Policie ČR v Chomutově nemá naplněné stavy policistů. Město prosto navyšuje počty strážníků a chceme v tom pokračovat. To nám umožní větší počty kontrol a můžeme rak být velmi represivní proti osobám, které ruší noční klid, dopouští se vandalismu, obtěžují slušné občany. Zvýšíme počet kamer, aby vždy viděly na postupně vznikající problémová místa. Se všemi orgány státní správy a samosprávy budeme systematicky postupovat proti nelegálním “soukromým klubům”, které jsou zárodky mnoha přestupků. Vykupujeme byty, aby se na sídliště nestěhovali nepřizpůsobiví obyvatelé. Dál budeme podporovat neziskové organizace, které na sídlištích působí hlavně preventivně.

Jaké by měly být ekonomické priority města?
Nezadlužit se. Chomutov je bez dluhů (poslední část úvěru bude splacena v lednu). Jen ekonomicky silné město může čelit krizím (covidové či energetické). Chceme pomoci klubům a spolkům přežít v energetické krizi, udržet v chodu městskou dopravu, domovy pro seniory, sportoviště. A přesto vytvářet dostatek prostředků pro investice. Začala obnova Kamencového jezera, chystají se opravy dalších ulic včetně Školní, obří prostředky půjdou do škol na odborné učebny, navýšili jsme počet strážníků, buduje se nové dopravní hřiště.

Byznys s chudobou nadále zhoršuje bydlení na všech velkých chomutovských sídlištích. Jak chcete přispět k nápravě stavu?
Především budeme pokračovat ve výkupu bytů, máme již zažádáno o další dotaci, která nám ve výkupu pomůže. Je to důležitý prostředek, může se zdát, že výkup jednoho bytu v domě, je málo, ale právě ta jedna nepřizpůsobivá rodina může zhoršovat bydlení ve vchodě nebo i celém domě. Když se byt dostane do rukou města a nastěhuje se tam slušný člověk, najednou je v celém domě klid. Dále pomůže i více strážníků v ulicích a tvrdý postup proti těm, kteří bydlení na sídlištích zhoršují. Stále je potřeba jednat s majiteli problémových bytů.

Jiří Richter, Chomutovská koalice

státní zaměstnanec, 25 let

Jiří RichterZdroj: Archiv osobnostiJaký problém je podle Vás v Chomutově nejpalčivější? Jak byste ho chtěli řešit?
Naše město stagnuje, přešlapuje na místě a umírá. Cítíme, že Chomutov ztrácí například oproti Mostu. Málokdo si tu dokáže představit svou budoucnost. Chybí vize.

Řešením je městu dát svěží vítr, a tím mu dát budoucnost. Je potřeba se věnovat městu jako celku, nikoliv soustřeďovat pozornost pouze na centrum. Chceme, aby ve městě byl pořádek a abychom se ve městě cítili bezpečně. Pomůže ucelená vize, na které se shodnou subjekty napříč spektrem, aby se v ní mohlo pokračovat i po změně vedení města.

Jaké by měly být ekonomické priority města?
Město by se nemělo bát rozumně investovat. Bez investic není budoucnost. Můžeme si tu hrát na šetřílky, ale pak se nedivme, že to k lepšímu městu nepovede. Máme dvě varianty. Buď peníze dobře investujeme, nebo nám je sežere inflace.

Byznys s chudobou nadále zhoršuje bydlení na všech velkých chomutovských sídlištích. Jak chcete přispět k nápravě stavu?
Budeme pokračovat ve výkupu bytů v problematických lokalitách. K řešení bezpečnosti a pořádku máme připraveny v našem programu tři konkrétní body, jak to řešit. Zaprvé, chceme zavést inteligentní kamerový systém. Zadruhé, chceme zavést 24/7 pěší hlídky městské policie v problémových lokalitách, které budou přestupky vymáhat a ne přehlížet. Zatřetí, posílíme stavy městské policie. Když to jde v Mostě, půjde to i tady. Je ale nutné přiznat, že v této hře je míč na straně vlády nikoliv města.

Jaroslav Komínek, KSČM

učitel odborného výcviku, 47 let

Jaroslav KomínekZdroj: Archiv osobnostiJaký problém je podle Vás v Chomutově nejpalčivější? Jak byste ho chtěli řešit?
Největším problémem je to, že Chomutov není tak dobré místo k životu, jak by mohl být. Jde o souhrn několika problémů – nedostatku bydlení, veřejných služeb, kvality vzdělání, dopravní dostupnosti, bezpečnosti atd.

Najdeme prostory pro nové jesle a školky. Postavíme 1200 parkovacích míst. Spustíme nový odbavovací systém v MHD, ale hlavně snížíme jízdné na 10 korun! Zaměříme se i na bytovou výstavbu. A můj osobní úkol je dotáhnout do konce muzeum Praga a přitáhnout do Chomutova více turistů.

Jaké by měly být ekonomické priority města?
Město i jeho organizace mají nyní obrovské problémy s cenami energií. Prioritou by mělo být hlavně zabezpečení služeb občanům, například školy, sociální služby, veřejná doprava, odpad atd. Bude třeba zatopit dětem ve školách a seniorům v domově důchodců.

Současná koalice po sobě zanechává rozvojové studie parku, Kamencového jezera, Zooparku, budovy bývalé vojenské správy a dalších. Zda se budou tyto akce realizovat, o tom rozhodnou voliči. Samozřejmě bude potřeba sehnat dotační peníze.

Byznys s chudobou nadále zhoršuje bydlení na všech velkých chomutovských sídlištích. Jak chcete přispět k nápravě stavu?
Šíbrům, kteří zde nakoupili byty, šlo jen o to, aby si na účet daňových poplatníků naplnili kapsy. My ale potřebujeme do města přitáhnout slušné lidi, ne nepřizpůsobivé. Proto bychom chtěli vybudovat další nové městské byty. Jen tím, že bude dost kvalitních bytů za rozumné peníze pro slušné lidi pod správou města, aby se mladí nemuseli zadlužovat na půl života, se podaří město rozvinout a tento byznys s chudobou zastavit.

Ivana Košanová, Moderní společnost

manažerka, 48 let

Ivana KošanováZdroj: Archiv osobnostiJaký problém je podle Vás v Chomutově nejpalčivější, Jak byste ho chtěli řešit?
Nízká sociální adaptabilita řady občanů a bezpečnost.

Finančně podpoříme neziskové organizace, pedagogické pracovníky, kteří působí v problematických lokalitách. Do řešení problémů romské populace zapojíme i církev, je určitou autoritou, dále městskou policii. S vykupováním bytů budeme pokračovat, abychom měli nástroj na budoucí revitalizaci sídlišť, výstavby parkovacích domů, dětských hřišť.

Jaké by měly být ekonomické priority města?
Zajistit detailní analýzu rozpočtu města a efektivněji nastavit příjmy a výdaje.

Zaměřit se na další možnosti / investice do parkovacích ploch, revitalizovat stávající objekty s ohledem na možnosti financování ve prospěch energetických úspor včetně rozvojového konceptu VIZE CHOMUTOV 2035 – například Městské kamencové lázně - viz naše informační centrum (prezentace v bývalé budově ČSOB na nám. 1. máje).

Byznys s chudobou nadále zhoršuje bydlení na všech velkých chomutovských sídlištích. Jak chcete přispět k nápravě stavu?
Byznys s chudobou není způsoben městy, ale nedokonalostí legislativy státu a malým využitím dostupných nástrojů. Město musí aktivně vystupovat proti tomuto nešvaru. Především využitím práva na úpravu podmínek na území města formou místních vyhlášek. Zároveň se chceme zaměřit i na lepší fungování přestupkové komise města, kde využijeme doposud neaplikované nástroje tak, abychom nastavili jasné hranice pro dodržování městských vyhlášek i zákonů a zajistili bezpečnost a pořádek ve městě.

David Dinda, Nový sever

náměstek primátora, 37 let 

David DindaZdroj: Archiv osobnostiJaký problém je podle Vás v Chomutově nejpalčivější? Jak byste ho chtěli řešit?
Vzhledem k rychle rostoucí inflaci, zdražování energií a dalších komodit se obávám, že nás všechny budou v následujícím období trápit naprosto základní lidské potřeby. Řada lidí se možná dostane do existenčních potíží. A přestože hlavní pomocnou ruku musí lidem nabídnout stát, jsme připraveni nenechat v tom naše obyvatele samotné. Připravujeme balíček první pomoci proti zdražování. Během ekonomické krize nebudeme zvyšovat žádné daně a poplatky a nebudeme zvyšovat ani nájemné v městských bytech.

Jaké by měly být ekonomické priority města?
Chtěli bychom realizovat projekty, na jejichž přípravě jsme tvrdě pracovali v průběhu posledních let. Třeba skvělé plány na komplexní revitalizaci městského parku, který chceme rozšířit také do míst bývalého fotbalového hřiště. Součástí tohoto projektu je výstavba moderního bytového domu s více než 50 byty s výhledem do parku, podzemní parkoviště a dostavba dalšího sálu k městské sportovní hale. Dále chceme podporovat investice do vzdělávání, dopravní infrastruktury a výkupu bytů do správy města.

Byznys s chudobou nadále zhoršuje bydlení na všech velkých chomutovských sídlištích. Jak chcete přispět k nápravě stavu?
Město by rozhodně mělo vykupovat další byty a rozšiřovat bytový fond, nad nímž bude mít kontrolu. Podařilo se nám už do vlastnictví města získat více než 100 bytů. Zavedli jsme propracovaný systém výkupu, je tedy na co navazovat. Dlouhodobý systematický výkup bytů je obranou před spekulanty a obchodníky s chudobou. A také důležitým signálem pro vlastníky nemovitostí, kteří si často za celoživotní úspory pořídili vlastní bydlení, které jim znehodnocují problémoví nájemníci v okolí.

Jaroslav Čech, ODS

manažer výroby, 40 let  

Jaroslav ČechZdroj: Archiv osobnostiJaký problém je podle Vás v Chomutově nejpalčivější? Jak byste ho chtěli řešit?
Z pohledu okrajových částí města je to určitě bezpečnost občanů. Tu bychom chtěli zvýšit za pomoci městské policie, navýšením počtu kamer a případně i založením nové služebny MP v problémových lokalitách.

Naopak v centru města vidíme jako velký problém nedostatek parkovacích míst a vůbec celý systém parkování. Tady bychom chtěli usilovně pracovat na navýšení jejich počtu a budeme se zasazovat i o zrušení placeného parkování.

Jaké by měly být ekonomické priority města?
Jednoznačně to bude zajištění chodu města a služeb občanům i v blížícím se turbulentním období očekávané energetické krize. V návaznosti na to by měla být zpracována strategie navýšení energetické soběstačnosti a směřovat část investic tímto směrem

Byznys s chudobou nadále zhoršuje bydlení na všech velkých chomutovských sídlištích. Jak chcete přispět k nápravě stavu?
V této problematice jsme pro vykupování bytů ve vybraných lokalitách a postupné navyšování možností obecního a dostupného bydlení pro slušné občany města. Dále pak podpoříme rozšíření bezdoplatkových oblastí, které částečně regulují doplatek na bydlení pro nově nastěhované obyvatele.

Marian Bystroń, PRO Chomutov

lékař, 51 let 

Marian BystroňZdroj: Archiv osobnostiJaký problém je podle Vás v Chomutově nejpalčivější? Jak byste ho chtěli řešit?
Aktuálně je nejpalčivější problém velký nárůst cen energií, způsobený ruskou válkou na Ukrajině. Ceny energií město snížit nedokáže, ale může poskytovat informace jak žádat o příspěvky na bydlení, kde nejlépe šetřit na energiích a jak řešit případnou bytovou nouzi. Město naopak nesmí zvyšovat občanům náklady na bydlení např. zvýšením nájemného nebo poplatků za odpady. Úkolem radnice je rovněž hledat úspory v provozu města. Je jistě možné snížit teplotu v některých budovách nebo omezit veřejné osvětlení.

Jaké by měly být ekonomické priority města?
Krátkodobě bude prioritou města najít úspory energií a prostředků tak, aby nebyly omezeny nejdůležitější činnosti města – provoz škol, sociálních služeb, městská policie či svoz odpadů. V delším horizontu je prioritou údržba veřejného prostoru (chodníky, silnice) a budov v majetku města. Investice by měly směřovat zejména tam, kde přinesou snížení provozních nákladů (solární elektrárny, využití dešťové vody) nebo zlepšení života obyvatel.

Byznys s chudobou nadále zhoršuje bydlení na všech velkých chomutovských sídlištích. Jak chcete přispět k nápravě stavu?
Tento problém trápí kromě obchodníků s chudobou všechny zúčastněné. Stát vykládá neefektivně prostředky a sociálně potřební často platí přemrštěné částky za nekvalitní ubytování. Obchodníci s chudobou se také nijak nestarají o případné konflikty v sousedských vztazích. Jediným řešením je vybudovat systém sociálního bydlení provozovaný městem. Tak bude možné poskytnout pomoc občanům v bytové nouzi a zároveň účinně řešit případné konflikty. Město sociální bydlení postupně buduje, počet bytů je ale zatím nedostatečný.

Ota Staňo, Správná volba PRO zdraví a sport

lékař ortoped, 65 let  

Ota StaňoZdroj: Archiv osobnostiJaký problém je podle Vás v Chomutově nejpalčivější? Jak byste ho chtěli řešit?
Chomutov celkově stagnuje. Ve městě se realizují jen jednotlivé akce, ale chybí koncepce rozvoje. Město potřebuje dlouhodobou vizi. Vrátil jsme se z Moravy a když procházíte tamní města vidíte jiný obraz. Měl jsem stejný pocit jako když jsem vyjel poprvé po roce 89 na Západ.

Velkým problémem je naše zdravotnictví, chybějící odborná pracoviště, důležitá pracoviště jsou bez primářů, např. interna a RTG. Chybějí lékaři i zdravotní setry. Chátrající nemocnice, kde je zanedbaná údržba doslova vidět na každém kroku. To, že se postaví supermoderní pavilon neřeší dostupnost zdravotnické péče ! To vše je důvodem neustálého poklesu Chomutova v žebříčcích kvality života. Řešení vidíme v aktivním vedení města, které se nebude vymlouvat na nedostatek kompetencí, na kraj, na vládu.

Jaké by měly být ekonomické priority města?
Město musí Chomutovákům pomoc v současné energetické krizi. Musíme se zaměřit na ekonomiku, na provozní rozpočet. Snížíme ceny MHD, parkovného (viz. náš program). Město například kupuje nepotřebné nemovitosti, zatímco ty současné chátrají. Zvýšíme kvalitu veřejného prostoru. Zmodernizujeme městské sportovní haly a podpoříme výstavbu sportovišť včetně rekonstrukce městských lázní s 50m bazénem a zázemím.

Byznys s chudobou nadále zhoršuje bydlení na všech velkých chomutovských sídlištích. Jak chcete přispět k nápravě stavu?
V první řadě musíme vrátit na sídliště pořádek. Nemůžeme tolerovat individua popíjející před večerkami. Policie musí být všudypřítomná, a to nejen ta městská. V součinnosti s Policií ČR musíme omezit dostupnost drog. Máme v plánu regenerovat veřejný prostor na sídlištích, zvýšit počet parkovacích míst, opravit silnice a chodníky. Musíme se inspirovat ve městech, kde se to povedlo.

Daniel Černý, STAN

obchodní ředitel, 49 let

Daniel ČernýZdroj: Archiv osobnostiJaký problém je podle Vás v Chomutově nejpalčivější? Jak byste ho chtěli řešit?
Jsou to opravdu základní věci, lidé chtějí žít v čistém, fungujícím a bezpečném městě s dostupným bydlením. Technické služby musejí přidat, v ulicích je potřeba vidět více strážníků, úřad nesmí lidi obtěžovat, ale pomáhat jim. A stále je tu věčné téma – parkování. Konečně by se měli politici rozhoupat a zaměřit se na výstavbu parkovacích domů.

Jaké by měly být ekonomické priority města?
Budoucí rozpočty budou hodně napjaté a náklady města budou stoupat. Musíme se snažit o energetickou soběstačnost budov a o hospodaření s vodou. Nemusíme se pouštět do megalomanských a finančně náročných projektů, ale je potřeba se řádně starat o stávající majetek města a jeho organizací. Samozřejmě je nezbytné maximálně využívat dotace na smysluplné projekty.

Byznys s chudobou nadále zhoršuje bydlení na všech velkých chomutovských sídlištích. Jak chcete přispět k nápravě stavu?
Měli bychom dále pokračovat ve výkupu bytů ve vyloučených lokalitách. Město jako vlastník může lépe pracovat s problémovými nájemníky a dokáže poskytnout bydlení za rozumnou cenu. Sociální bydlení nesmí být profitem pro obchodníky s chudobou.

Zdeněk Vaňkát, SPD s podporou PRO

člen výkonného výboru krajského fotbalového svazu, 45 let

Zdeněk VaňkátZdroj: Archiv osobnostiJaký problém je podle Vás v Chomutově nejpalčivější? Jak byste ho chtěli řešit?
Za mě jsou to nepřizpůsobiví a drogově závislí lidé. To, co se děje na sídlištích, je někdy daleko za hranou normálního soužití a veřejných místech!

Pro obyčejné lidi je to svým způsobem něco, s čím nelze bojovat. Tady vidím, kde současná politická reprezentace má velké nedostatky. Jestliže máme takové krizové lokality a víme o nich, tak musí přijít na řadu nejen prevence, ale i represivní složky a musí fungovat 24 hodin. Není možné, aby místem projela hlídka MP jednou za den. Tam musí město převzít kontrolu nad vším co se děje a také plnou odpovědnost.

Jaké by měly být ekonomické priority města?
Obnova městských lázní je pro nás pilíř, dále investice do bydlení, městská nemocnice zpátky do majetku města a výstavba pečovatelských domů.

Byznys s chudobou nadále zhoršuje bydlení na všech velkých chomutovských sídlištích. Jak chcete přispět k nápravě stavu?
Pokusit se nastavit systémové řešení, kdy by jsme byli schopni do těchto problému razantněji promluvit a zasahovat. Toto je spíše o vytvoření zákona, který by jasně vymezoval co lze a co ne. Především v této věci to musí odstartovat náš stát a města se zcela jistě připojí.

Elvíra Hahnová, Za bezpečný domov

krajská zastupitelka, ředitelka o. p. s., 45 let 

Elvíra HahnováZdroj: Archiv osobnostiJaký problém je podle Vás v Chomutově nejpalčivější? Jak byste ho chtěli řešit?
Bezpečnost, kriminalita a přestupky proti občanskému soužití na sídlištích. Dlouhodobě si lidé na sídlištích stěžují na porušování nočního klidu. Nejenom lidé, kteří chodí do práce, potřebují patřičný klid pro regeneraci a spánek. Je potřebné zajistit klid v nočních hodinách. Vše se dá řešit, např. posílením hlídek městské policie, důsledným vymáháním pokut za přestupky a soudním zákazem pobytu ve vyloučených lokalitách, nebo na území celého města Chomutova osobám, které zde páchají trestnou činnost a nemají zde trvalý pobyt.

Jaké by měly být ekonomické priority města?
Konečně bychom splnili přání občanů a svolali bychom krizový štáb ohledně energetické a ekonomické krize. Je pro nás důležité mluvit s občany, aby věděli, že v tom nezůstali sami. Vytvoříme podnětné prostředí pro odbornou zdravotní péči.

Zřídíme nová parkovací místa. Např. vybudováním patrových parkovišť na již vzniklých parkovištích. Uděláme vše pro to, aby se městské lázně staly architektonickou památkou a obnovily svou funkčnost. Zajistíme výstavbu družstevních bytů.

Byznys s chudobou nadále zhoršuje bydlení na všech velkých chomutovských sídlištích. Jak chcete přispět k nápravě stavu?
Zřídit povinnost registrace každého majitele bytu, který pronajímá byt lidem s hmotnou nouzí. Majitel by měl povinnost spolupracovat s ÚP a nájem by mu byl hrazen přímo na bankovní účet. Dále by bylo vyhláškou stanoveno, za kolik smí maximálně těmto lidem byt pronajímat. Zohledňovala by se cena v místě obvyklá. Jde o to, aby normální nájemníci, nebyli znevýhodňováni vysokými cenami za nájmy, kdy se pronajímatelům vyplácí spíše cílit na vyloučenou skupinu obyvatel.

Zákaz hazardu na území MMCH.

Místní zpravodajství k volbám do obecních zastupitelstev sledujte ZDE.
Konkrétní kandidátní listiny v obcích Chomutovska najdete ZDE.