Podle odborníků je důvodu pro brzký budíček, při němž trpí všichni kromě „ranních ptáčat“, několik. Týkají se jednak přirozeného fungování lidského organismu, jednak nastavení režimu v nemocnicích. „Stručně by se na tuto otázku dalo odpovědět, že zvyk je železná košile,“ říká pro Deník zástupkyně zdravotnického náměstka Fakultní nemocnice Brno Erna Mičudová.

Údaj o tělesné teplotě je jedním z těch, které lékaři potřebují k tomu, aby si udělali dobrý přehled o aktuálním stavu pacienta. A proto je důležité měřit ji ráno, i když to pro lidi znamená často nepříjemné vstávání. „Ranní teplota není ovlivněna fyzickou činností, a proto se považuje za vypovídající. Obecně, pokud člověk nemá zdravotní problémy, tak má ráno teplotu nejnižší. Proto se ji snažíme měřit co nejdříve po probuzení, a někdy tedy pacienty i budíme, jelikož někteří spí déle, než ti druzí,“ nastiňuje Mičudová.

Na naměření tělesné teploty se navíc v nemocnici vážou další, následující úkony. „V nemocnici je nastaven určitý režim dne, a pokud se pacientovi teplota měří, je potřeba tento údaj zaznamenat před vizitami, pro potřeby lékařů,“ vysvětluje pro Deník náměstkyně z největší brněnské nemocnice.

Zdroj: DeníkTaké vás trápí nějaká otázka, na kterou jste vždy chtěli znát odpověď? Pošlete nám je na adresu 100otazek@denik.cz.

Brzké ranní vstávání kvůli měření teploty je ale příčinou dlouhodobého sporu mezi pacienty a nemocnicemi nejen v Česku, ale i v dalších zemích. Ze strany pacientů se totiž opakovaně ozývají hlasy, že tak brzké ranní buzení jim pobyt v nemocnici znesnadňuje a znepříjemňuje. Jak Deníku potvrdili pacienti se zkušeností s pobytem v nemocnicích v Německu a Velké Británii, v zahraničí podobná praxe ve většině zařízeních neexistuje. I když se i za hranicemi najdou špitály, kde se vstává brzy ráno, například kvůli naplánované vizitě. Již v minulosti se ozývaly také hlasy, že budíček v nemocnicích je spíše důsledkem nastaveného systému, než nutností z lékařského hlediska.

Že části lidí brzký budíček vadí, potvrzuje Deníku i předseda Unie pacientů České republiky Jiří Hlaveš. „Velká část lidí už si na to zvykla, ale jsou pacienti, kterým je to nepříjemné. Bohužel ale brzké ranní vstávání v nemocnicích vnímáme jako nutnost, protože chápeme, že nemocnice trpící nedostatkem personálu potřebují udržet provoz," poznamenává Hlaveš.

V brněnské fakultní nemocnici v Bohunicích personál vstupuje na pokoje pacientů nejdříve v půl sedmé ráno, pokud neexistuje důvod, který by tento čas posunul, třeba naplánovaný odběr krve či příprava na operaci. Podle Mičudové se navíc od pravidelného ranního měření teploty u všech upouští, a tento údaj o zdravotním stavu pacienta se získává podle jiných nastavených pravidel. „Teplotu měříme vždy při přijetí k hospitalizaci a ukončení hospitalizace, před operačním výkonem, před podáním anestézie na lůžkovém oddělení, minimálně dvakrát denně, pokud pacient bere antibiotika, dále u výkonů, u kterých je měření tělesné teploty součástí standardních postupů, například podání transfuzních přípravků, a samozřejmě teplotu měříme na základě ordinace lékaře,“ vypočítává Mičudová.

Kromě toho zdravotnický personál přichází za pacienty s teploměry třeba v situaci, kdy o to požádají, nebo když mají lékaři a sestry obavy, že se pacientova teplota změnila. Brněnská Fakultní nemocnice není jediná, kde se postupně od brzkého ranního buzení upouští, v posledních letech se čas vstávání mírně mění i v dalších zařízeních. Radikální změny ale zatím nenastaly.