„Abychom udělali průzkum kompletní, musíme dostat dovnitř tři a půl metru výklopných a teleskopických ramen. Průzkumný vrt byl proveden už loni v červnu. Velká část průzkumu proběhla v předchozích čtrnácti měsících, díky tomu už několik věcí o hrobce víme,“ přiblížil Jiří Šindelář ze společnosti Geo-cz, která průzkum prováděla.

Podle archeologa Jana Frolíka z Archeologického ústavu Akademie věd představuje nedestruktivní průzkum pomocí techniky obrovský posun v možnostech a metodách. „Ve Vojtěchově hrobce by měly být tři pohřby, jeho první manželka Markéta z Postupic, syn Ludvík a jako poslední právě Vojtěch z Pernštejna. Jak manželka, tak syn zemřeli před rokem 1534, takže Vojtěch by měl být jako poslední,“ uvedl.

Srpnový archeologický průzkum na severní skále hradu Kalich u Třebušína přinesl řadu objevů.
Na hradě Kalich u Třebušína našli šipky do kuše i tajemnou kamennou skříňku

V místech Vojtěchovy posmrtné mramorové tumby se pod podlahou kostela nachází ještě další hrobka. „Před Vojtěchovou hrobkou je další hrobka, kde je pohřbená Žofie Těšínská, která byla ze slezského piastovského rodu těšínských knížat. Byla zřejmě plánovaná jako nevěsta pro někoho z pernštejnského rodu, ale umřela dřív, než se tak stalo, takže víme o čtyřech pohřbech,“ upřesnil Jan Frolík.

Několikahodinový průzkum předpoklady archeologů potvrdil. Ve východní hrobce odhalila sonda tři rakve, dvě rozpadlé, z třetí zůstalo pohromadě víko. Právě tato rakev by měla patřit Vojtěchovi z Pernštejna. Detailní přiblížení kamery překvapilo samotné výzkumníky. Na dřevěném víku rakve odhalila vzácně dochovanou polychromii. Kresba představuje Ukřižovaného Ježíše Krista. Kromě trojrozměrně provedeného kříže jsou v horní patibula dobře čitelná písmena INRI (latinská zkratka výroku Ježíš Nazaretský, král židovský). Překvapivě nepoškozená zůstala i Kristova tvář s trnovou korunou.

Nečekané překvapení

Mírné zklamání způsobila výzkumníkům absence kovové destičky s údaji o pohřbené osobě, která by jednoznačně prokázala, že v rakvi opravdu spočívá Vojtěch z Pernštejna. O to větší překvapení čekalo na archeology v západní hrobce, kde by měla být pochovaná Žofie Těšínská. Sonda odhalila otevřenou rakev, ve které jsou pozoruhodně zachované zbytky pohřebního oděvu, až ke kotníkům sahajícího kabátce odshora dolů zapnutého řadou kovových knoflíků. V horní části rakve se dochoval růženec a samostatný dřevěný kříž, který byl zřejmě sestaven z více vzájemně snýtovaných částí.

Tajemný modrý plamenný vír vzrušuje lidstvo odpradávna
Tajemný modrý plamen, který podle pověstí stráží poklady, může znamenat revoluci

Pověst o smrtící kletbě podle pardubického historika Jiřího Kotyka nepochází z doby Vojtěchova pohřbu, ale je mnohem mladší. Při vizitaci kostela, která proběhla ve druhé polovině 19. století, královéhradecký biskup Karel Boromejský Hanl namítal, že umístění Vojtěchovy hrobky narušuje liturgický pohyb před hlavním oltářem. „Domnívám, že chytří Pardubáci, aby zabránili posunu hrobky z centrálního prostoru si účelově vymysleli, že kdo poruší klid pána z Pernštejna, bude proklet,“ říká Jiří Kotyk.