Svůj strašidelně znějící název získala jeskyně již v 60. letech poté, co v ní bylo nalezeno 40 koster mužů, žen i dětí.

Zřejmě holčička v dece

Nový nález dětských ostatků se však od těch předešlých nemálo liší. Tělo dítěte bylo totiž v suchém jeskynním prostředí, přirozeně mumifikováno. Částečně se tak zachovala nejen jeho kůže, ale i šlachy a dokonce také vlasy.

CT vyšetření odhalilo, že dítěti bylo asi šest let. Podle časopisu Smithsonian Magazine se vědci domnívají, že jde o dívku. "Bylo zřejmé, že ten, kdo dítě pohřbil, ať už to udělal kdokoli, je zabalil do látky a její  okraje založil pod ně, jako když rodič balí své dítě do deky. Kousek látky jakoby svíralo dítě také v ruce," uvedl podle serveru Science Alert historik Ronit Lupu z izraelského památkového úřadu.

Svitky od Mrtvého moře

Kostra byla nalezena spolu se starověkými svitky od Mrtvého moře, patřícími k nejstarším textům, jaké kdy byly hebrejsky napsány. Nově objevené fragmenty 2000 let starých svitků obsahují řecké překlady z biblických knih Nahum a Zacharjáš, tvořících součást knihy 12 menších proroků v židovském Tanachu. 

Hebrejsky je však v textu zachyceno jen Boží jméno, uvedl britský deník The Independent. Podle NBC News se archeologové domnívají, že svitky byly do jeskyně ukryty během židovského povstání proti Římu.

V jeskyni byl již dříve nalezen také nejstarší dochovaný koš na světě, pocházející z doby před 10 tisíci lety, a šipky a mince, pocházející pravděpodobně z období druhého židovského povstání, vedeného Šim’onem bar Kochbou v letech 132 až 135.

Nové vykopávky si podle britského deníku The Guardian vyžádal izraelský památkový úřad v roce 2017 poté, co se dozvěděl, že jeskyně se i přesto, že je přístupná jen za pomoci horolezeckého lana, stává opakovaným cílem nájezdů lupičů archeologických nálezů.