více >>

Muzeum letecké bitvy nad Krušnohořím

Naše muzeum se zaměřuje především na události dne 11. září 1944, jak i jeho název napovídá. To je samo o sobě tak široké téma a velká událost, že nemáme mnoho kapacit na řešení jiných případů, ačkoli by se nabízely. Muzeum má svá pevná pravidla, a přesto, že se jiným případům nevyhýbáme, události z 11. 9. 1944 v Čechách i Německu mají absolutní prioritu. Přesto již několik let pracujeme na dokumentaci jiného velkého leteckého střetu nad naší oblastí – v noci z 5. na 6. března 1945, kdy bylo v české i saské části Krušných hor sestřeleno mnoho bombardérů RAF a také několik německých nočních stíhačů. Také zde je naším cílem vybudovat expozici této události věnovanou.
Jednotlivě se však muzejní subjekty i jiným případům věnují. Kromě obce Kovářská jsou mezi zakládajícími subjekty muzea Letecko-historická skupina Kovářská a skupina Slet Plzeň. Zatímco LHS Kovářská se zaměřuje na 11.9.1944 a provozuje muzeum samotné, Slet Plzeň jako suverénní subjekt bez závislosti na muzeu již od svých počátků dokumentuje především leteckou válku nad západními Čechami a v jeho oblasti zájmu je mnoho případů. Ty však nejsou (až na drobné výjimky) součástí  expozice nebo bádání našeho muzea. 
Letecká archeologie je pro naše muzeum pouze jednou ze součástí celkové dokumentace historických událostí. Ačkoli její výsledky jsou v expozici našeho muzea asi nejviditelnější, časový prostor, který vyzdvihování trosek letounů věnujeme, je v porovnání s jinými oblastmi bádání (zahraniční archivy, zpracování dílčích výsledků, pamětníci, pátrání po rodinách padlých letců, pátrání po žijících veteránech, ...) neporovnatelně menší. Přesto je pro naši činnost letecká archeologie velmi podstatnou.

SDÍLEJ:

AKCE V OKOLÍ