Kdy: přístupná je celoročně
Kde: u obce Malý Háj v Krušných horách

Již z dálky dobře viditelný skalní masiv leží přibližně 800 metrů na jihovýchod od malohájského kostela, východně od silnice Malý Háj - Lesná. Na vrcholku skalnaté homole se nachází žulový triangulační sloup. Z vrcholu je poměrně daleký rozhled, zejména na západ. Na jihovýchodě Medvědí skála, Lesenská pláň, Liščí vrch, na severu Hora Svaté Kateřiny, na západě jako na dlani osady Malý Háj a Rudolice v Horách, o něco dále Kamenný vrch, údolí Telčského potoka a vzdálenější vrcholy Krušných hor, na jihu osada Lesná.

Skálu tvoří hrubozrnná dvojslídná až biotitická kataklastická žula, která místy plynule přechází do okaté ortoruly. Skalní bloky jsou vlivem eroze zaobleny do typických bochníkovitých tvarů. Jižní a východní strana Eduardovy skály společně dvěma přilehlými skalkami a s Koutovou skálou (ležící asi o 40 m západněji) tvoří horolezeckou oblast místního významu; známo je zde celkem 30 cest převážně 3. až 5. stupně obtížnosti. V minulosti se skále říkalo též Eduardův kámen; byla známa díky pověsti.