Udržování či optimalizování osobní pohody dosahují různí lidé různými způsoby. Někteří jsou dokonce schopni i vyhledat pozitivní stránky nepříjemných událostí. Čerpají radost především ze sociálních kontaktů a usilují o určitou vyváženost v uspokojování svých potřeb. Především to znamená, že se neupínají pouze k jednomu životnímu cíli. Pokud o jeden přijdou, přesunou pozornost na cíl jiný, aniž by k tomu potřebovali antidepresiva nebo láhev vodky.

Titulní strana magazínu ŽenyZdroj: Deník.czJeden z nejdůležitějších základních kamenů osobnosti jedince je emocionální zkušenost v nejranějších fázích dětství, kdy malé dítě usiluje o vytvoření blízkého důvěryhodného vztahu. Raná vazba k milované osobě, nejčastěji je touto osobou matka, však může mít odlišnou kvalitu. Vazba v útlém dětství může být bezpečná, ale i nejistá, nespolehlivá či nenávistná. Láskyplná péče ponechává milované osobě potřebnou svobodu, raduje se z její samotné existence a nemá potřebu se jí zmocnit či využívat. V raných fázích člověka se rozhodne, nakolik bude jedinec úspěšný ve vztahu k sobě i k druhým lidem. Respekt k druhému člověku nebo spíš úcta k lidské bytosti, projevovaná soucitem, patří k nejhlubším emocionálním prožitkům, které lidstvu evoluce poskytla.

Vnitřní svět člověka, utvářený ranou zkušeností, je zakotven v průběhu celého života. Jenže u každého jedince se konkrétní vztahy organizují odlišně. Například někteří z nás považují za nejkrásnější lidské tělo, jiní dávají přednost osobnostním kvalitám. Jsou jedinci, kteří dobře rozumějí vlastním pocitům, i jedinci, kteří neumí je dešifrovat. Jestliže jedinec nerozumí sám sobě, nemůže rozumět jiným lidem. Nechápe, že i ostatní lidé mají své potřeby a dokonce i svá individuální práva. Jedinci, kteří mají celoživotně nejasnou představu o vlastní existenci, nejspíš nenašli v raných fázích bezpečný vztah.

Celý rozhovor čtěte ve čtvrtečním magazínu Ženy, který je součástí regionálních Deníků

Dále čtěte:

- Inspirace: Dáma v černé

- Krása: na slunci v bezpečí

- Psychologie: Když se hádá duše s tělem

Předplaťte si Deník s pravidelnými čtvrtečními přílohami již od 76 Kč měsíčně. (objednávejte ZDE) nebo si jej můžete objednat i telefonicky na 272 015 015.