Po dvoudenních lijácích se na Chomutovsko přihnala v pondělí 12. srpna 2002 velká voda. Do 20. srpna se všechny toky vrátily do svých koryt a začaly vysychat i rybníky v polích, které tam po deštích zůstaly.

Co tehdy psal Deník Chomutovska?

Povodně - den první

Kde bylo nejhůř

"Jsme ve spojení s obcemi, které jsou vodou ohroženy nejvíce, byli jsme pochopitelně v terénu," řekl k situaci přednosta Okresního úřadu v Chomutově Jiří Kulhánek. "Nejhůř jsou na tom podle našich zpráv Otvice a pak vesnice podél Chomutovky - Údlice, Nezabylice a Bílence. V Údlicích je voda na návsi, v Otvicích také. V Bílencích chlapi hlídají můstek, aby se nezanesl nějakými velkými předměty a voda se nevylila ještě víc.

K Bílencům patří ještě osada Škrle - ta prý je pod vodou celá." J. Kulhánek samozřejmě svolal včera na 13. hodinu okresní povodňovou komisi.


Otvice pod vodou

Obec Otvice leží na vodě. Prý stačí zajít do sklepa a můžete nabírat vodu. I to je zřejmě jeden z důvodů, proč stačí málo, aby tu měli po dešti problémy. "Mateřskou školu jsme evakuovali, potok se vylil, Chomutovská ulice je třicet metrů široká, odpadové koše nám uplavaly, vody stále přibývá, přitéká hlavně po silnici od Chomutova a z polí nad vesnicí," to byla slova starosty Pavla Ašenbrenera včera dopoledne, kdy déšť vypadal vytrvale.

"Škody? Zatím je předčasné pokoušet se o jejich vyčíslení, musíme počkat, až to skončí. Samozřejmě jsme jako obec pro podobné případy pojištěni."

Svolali krizový štáb

Jirkovského místostarostu Jiřího Leitnera jsme zastihli krátce před polednem při cestě na jednu z ohrožených lokalit. "Teď už jsme snad z nejhoršího venku," řekl Leitner. "Naštěstí jsme nedávno čistili kanalizační vpusti, nebýt toho, mohlo to být ještě horší. Vody bylo tolik, že i kdyby byla kanalizace v ideálním stavu, stejně by nestačila všechno pobrat."

Za krizová místa označil místostarosta již zmiňované ulice Osvobození a Chomutovskou, dále konec Palackého ulice a prostor od sídla Podniku služeb k Březenci.

Chomutovka se z ničeho nic proměnila v běsnící živel

V běsnící živel se včera dopoledne proměnila jinak poklidná říčka Chomutovka protékající Údlicemi. Voda se vylila ze svých břehů ještě před obcí a z polí se valila rovnou na příbytky nic netušících obyvatel Údlic. Ti v mnoha případech jen bezmocně přihlíželi, jak jim ničí majetek. "Starosta? Toho neseženete, je v terénu. Mobil asi u sebe nemá, když se přišel před chvíli převléct, byl celý mokrý, takže si ho asi radši ani nebral, aby ho nezničil," tak zněla odpověď pracovnice Obecního úřadu v Údlicích na dotaz, jestli by nemohl starosta Bis zmapovat po telefonu situaci. "

Ano, Chomutovka se ze břehů vylila a zaplavila Kamennou cestu, strhla s sebou přitom také část břehu," dodala pak úřednice. Voda zaplavila většinu stavení i místní fotbalový stadion. To, co nestačily zlikvidovat přívaly z polí a Chomutovky, dokonala voda vyvěrající z přeplněné kanalizace. "Podívejte se všude kolem sebe. Samá voda. Koupaliště je plné a hřiště také. Máme po sezoně.

Co ale lidé? Taková povodeň tu byla naposledy v roce 1974," řekl včera údlický starosta Vilém Bis, jehož jsme dostihli na jednoum z postižených míst, s tím, že největší obavy všichni mají z noci. "Pokud nepřestane pršet, bude to zlé."

Hasiči byli v jednom kole

"Kanály nestíhají brát vodu, všichni jsou v terénu, nejvíc práce je s čerpáním vody ze sklepů, z domů a garáží," uvádí Jiří Hercík, vyšetřovatel Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, územního odboru Chomutov. Jak to vypadá například v Kadani, jsme se zeptali velitele tamních hasičů Petra Martince. "Je to hrozné, stejně jako jinde. Od rána jezdíme z místa na místo a čerpáme vodu ze zatopených prostor." Jak ale velitel Jednotky požární ochrany připomněl, právě pro Kadaňské byl průběh pondělního dne rutinou. "Jsme na tom zřejmě přece jen o něco líp než jinde, třeba v Jirkově. Naši předkové byli moudří a postavili město na kopci, takže většina vody stéká pryč."


Rozvodněná řeka žádala i evakuaci nevidomých

Na letní soustředění držitelů vodicích psů, které se uskutečnilo v Autokempu Druhý mlýn v chomutovském Bezručově údolí, budou jeho účastníci dlouhá léta vzpomínat. "Byla jsi tam, v Chomutově, co nás to tam vyplavilo?" povídají si nyní mezi sebou nevidomí. Vše začínalo velmi slibně a nic nenasvědčovalo tomu, co mělo následovat.

"V sobotu 10. srpna jsme se ubytovali a v neděli zkoušeli poslušnost psů a procházeli simulovanou překážkovou dráhu. Na obloze občas vysvitlo slunce a nepršelo. Déšť přišel až v noci," řekla včera Ilona Vobrová, předsedkyně Klubu držitelů vodicích psů ČR a zároveň i hlavní organizátorka soustředění. V pondělí ale čekalo nevidomé nemilé překvapení, když zjistili z vyprávění členů svého doprovodu, že jindy poklidná Chomutovka, protékající údolím, se změnila v běsnící živel, který strhává vše, co mu stojí v cestě.

"Voda zaplavila celý kemp do výšky šedesáti centimetrů. Naše ubytovna ale naštěstí stála na nejvyšším místě areálu, a tak jsme byli v suchu," pokračovala Ilona Vobrová. Odpoledne však přijel chomutovský místostarosta Josef Jeřábek a účastníkům soustředění důrazně doporučil evakuaci. Tu radili i pracovníci krizového povodňového štábu. Nejednalo se sice o bezprostřední ohrožení života, ale autobus přesto odvezl všechny do hotelu Kamencové jezero.

"Nevidomí potřebují sice vlídné, ale pevné zacházení. Samozřejmě jsme měli obavy, zda nás to nespláchne a evakuace nebyla nijak příjemná. Vše ale probíhalo téměř bez komplikací a hlavně bez paniky. Velký dík patří našemu cvičiteli, který pomáhal, jak se dalo. Velmi mě potěšil i přístup Českého červeného kříže, který na Druhý mlýn vyslal své dobrovolníky, kteří se postarali o ty z nás, kteří neměli vlastní doprovod. Byli prostě úžasní," uvedla Vobrová.

Prunéřovský potok zatopil koupaliště i parkoviště

Kadaň - Městská povodňová komise se včera sešla, údajně poprvé v historii města, v Kadani. O aktuálním vývoji ve městě a především v jeho okolí informoval předseda komise starosta Miloslav Müller, krátce poté, co polední jednání komise skončilo.
"Na Ohři máme druhý stupeň povodňové aktivity, řeka je plná tak akorát. Máme ještě rezervu na kadaňském stupni, takže situace ve městě není nebezpečná. Horší je to v Prunéřově," řekl Müller s tím, že Prunéřovský potok se vylil z břehů a zaplavil koupaliště. "Parkoviště u prunéřovské dvojky bylo také pod vodou."

Následky povodní

Lesáci se strachují, aby se v lese někdo nezabil

Až dva metry hluboké propasti vznikly na několika místech staré asfaltové silnice procházející Bezručovým údolím směrem na Horu Svatého Šebestiána. Lesáci se tak obávají, aby nedošlo k neštěstí, při kterém by mohl zahynout například zvědavý motorista. "Kdyby jel po silnici v noci, nemusel by chybějící komunikaci včas zaregistrovat a zastavit. Následky nechceme ani domýšlet.

Žádáme proto veřejnost, aby dbala na zvýšenou opatrnost. Silnice je sice na obou stranách opatřena dopravním značením zakazujícím vjezd a také závorami, zamykat jde ale jen ta ze strany od Šebíku. Zátaras u bývalého Třetího mlýna je poškozen a tudíž nefunkční," uvedl včera Zbyněk Šobr z Lesů ČR, s. p., v Klášterci nad Ohří.

Pracovníci lesní správy proto zatím provizorně položili přes cestu několik větví. Mohou také pokácet vzrostlejší stromy, poté by se ale na silnici nedostali ani oni. Vozovku však musí opravit, a tak je zachování přístupu nutné. "Na Chomutovsku máme ještě jedno problémové místo, kterým je okolí Klínovce. Voda valící se z hor zde také sebrala silnici, a to starou i tu nově vystavěnou.

Škody způsobené velkou vodou jsou odhadovány na desítky miliónů

Okresní povodňový štáb při OkÚ Chomutov už má největší pracovní nápor za sebou. Nyní, 20. srpna, je na řadě především bilancování škod, které velká voda na Chomutovsku napáchala. "Řeky a potoky jsou už všechny v normě, teď počítáme škody, jež voda způsobila," uvedl včera předseda povodňové komise a přednosta okresního úřadu Jiří Kulhánek.

"Zatím je příliš brzy pro uvádění přesných čísel, ale podle předběžných odhadů lze hovořit o tom, že půjdou do desítek miliónů korun. Nejvíce škod zřejmě utrpěly obce zaplavené Chomutovkou, státní podnik Povodí Ohře a Správa a údržba silnic Chomutov."Jak Kulhánek dodal, povodňový štáb je pochopitelně ve spojení s krajským krizovým štábem v Ústí nad Labem. "V pátek "odešel" internet, takže si faxujeme. Jsme připraveni na požádání poskytnout do oblastí, kde je to třeba, jak techniku, tak lidi, například dobrovolné hasiče."

Humanitární pomoc

Obyvatelé Chomutovska pomáhají

Obyvatelé Chomutovska se zapojili do humanitární pomoci, sbírky probíhají ve všech městech okresu. První nákladní vozy naplněné vším potřebným již dorazily na místo určení. Tím především bylo letiště v Roudnici nad Labem odkud je koordinována pomoc Litoměřicku.
První várka humanitární pomoci z Chomutovska byla doručena tam, kde je ji v současné době v Ústeckém kraji nejvíce zapotřebí.

Balená pitná voda, silnostěnné igelitové pytle, hygienické prostředky… tak stále znějí prosby o humanitární pomoc z měst a obcí na Litoměřicku. "Potřeba balené vody je akutní a bude ještě větší, až se lidé po opadnutí vody vrátí do svých domovů. Pak totiž dojde na sanování studní, ze kterých ještě stále mnoho obcí čerpá vodu," řekl včera Jan Szántó, zastupitel Ústeckého kraje, který v současné době pomáhá s koordinací pomoci Litoměřicku. Zároveň zdůraznil, že pokud by chtěl někdo darovat igelitové pytle, je nutné, aby byly silnostěnné. "Budou do nich ukládána uhynulá drobná zvířata," vysvětlil proč.

Vyloženě humanitární pomoc pro Litoměřicko žádá i krizový štáb Ústeckého kraje, z něhož včera dorazilo upřesnění, jaké věci zde ještě potřebují. "Je zde akutně potřeba většího množství pánského, hlavně pracovního, a také dětského oblečení. Přibývá lidí, kteří pracují na odstranění následků záplav a nemají se do čeho převléknout.

Šestačtyřicet vojáků v akci
Vojáci z povolání i ti, co u chomutovského útvaru vykonávají základní vojenskou službu, vyrazili včera na pomoc postiženým oblastem povodněmi. Účastní se přitom hned dvou akcí s názvy Operace obnova a Operace ochrana. "Náš útvar vypravuje dvě skupiny. První odjíždí na Operaci obnova a bude se podílet na odstraňování následků povodní, tedy spadaných domů, propadlých silnic a podobně. Jsou v ní začleněni čtyři vojáci z povolání a sedmnáct základní služby, přičemž budou působit v oblasti Tisé.

Druhá skupina bude nasazena na Operaci ochrana, což je akce ve prospěch Policie ČR a jejím smyslem je ochrana objektů před rabováním, které museli občané opustit. Té se účastní pětadvacet vojáků z povolání, místo jejich nasazení není ještě určeno. Předpokládám ovšem, že i oni se budou pohybovat někde v Ústeckém kraji," informoval včera náš list krátce před ranním odjezdem první skupiny pplk. Pavel Urban, zástupce velitele chomutovské posádky. Jak dodal, všichni nasazení v terénu jsou soběstační.

"Jsou vybaveni výstrojí do pole. Podařilo se nám uvolnit i peníze na nákup ochranných a pracovních pomůcek, takže jsme dokoupili gumáky, rukavice, respirátory, lopaty, kolečka, v podstatě vše, co je zapotřebí. Nakoupili jsme i balenou vodu s předpokladem, že ji v postižených oblastech využijeme nejen pro sebe." Podle pplk. Urbana je chomutovská posádka v pohotovsti více než týden a čekala jen na místo a způsob nasazení. Určené skupiny velení jsou na pracovišti neustále.