Ve skladu sena byla přibližně polovina zásob krmiva na zimu. „Bylo ho tak na tři a půl měsíce, takže teď musíme výpadek balíků nahradit a někde nakoupit nové," upřesnila ředitelka Podkrušnohorského zooparku Iveta Rabasová. „Přesto se nehroutíme a máme zvířatům, co dát," dodává.

Kam s novými zásobami?

Senem se nekrmí jen v zimě, přikrmuje se jím po celý rok. Pracovníci zooparku už jsou domluveni na dodávce sena od některých soukromých zemědělců, potíž je, že ho není kam dát. Zoopark má kromě požárem zpustošeného skladu ještě další, menší sklady krmiva, ty jsou ale plné. Právě z jejich zásob jsou v těchto dnech krmena zvířata v areálu.

Jen co se krmiva týká, škoda dosáhla dvou set tisíc, přibližně půlmiliónové škody jsou na kovovém přístřešku, sloužícím jako sklad krmiva. Shořela mu střecha a má narušenou konstrukci.

Přispějte adopcí

Vše bylo pojištěno, a tak by se větší část prostředků měla vrátit. Přesto se na zoopark obracejí lidé s nabídkou okamžité pomoci. Zvláštní konto ale zřízeno nebude, kdo chce přispět, může adoptovat zvíře jakoukoli částkou, přičemž z výtěžku bude pořízeno krmení.

Původní sklad krmiva čekají velké opravy, aby zase mohl sloužit svému účelu. Zoopark chce ale přijmout opatření, aby znesnadnil přístup žhářům či pouhým nenechavcům, kteří mohou seník zapálit nedbalostí.

Sklad krmiva vzplál v neděli večer a vyjelo k němu pět hasičských jednotek. Tři na místě zůstaly do dalšího dne, aby požářiště zůstalo pod kontrolou. Ráno pak vyváželi zbytky uhašených doutnajících balíků na volné prostranství, kde seno rozhrnovali.

„Technik hasičů po vyšetření vyloučil technickou závadu, jako příčinu požáru uvedl manipulaci s otevřeným ohněm," uvedla mluvčí chomutovských policistů Marie Pivková. „Skutek vyšetřujeme jako trestný čin poškození cizí věci," doplnila.

K podobné události došlo v Podkrušnohorském zooparku přibližně před šesti lety. Tehdy se škoda vyšplhala zhruba na milion korun.

Opakovaně v minulosti hořelo také ve skanzenu Stará Ves, kde kdosi zapálil repliky historických staveb.