Podle zasahujících hasičů hoří na ploše o rozměrech 20 x 25 m. Hasiči provádějí hasební práce pomocí tří vodních proudů. Doprava vody na místo byla zřízena kyvadlově. Na místě zásahu je využíván i nakladač pro rozebírání odpadu, aby bylo možné odhalit všechna ohniska.