„Nejvíce je zavinění z nedbalosti. Nedávno si v obci Místo dělali lidé táborák. Z ohně šly jiskry a nakonec to dopadlo tak, že jsme museli přijet my,“ říká hasič z Hasičského záchranného sboru v Chomutově František Moulis.

Dále hasiči zasahovali například v Prunéřově, Jirkově na Borku a u artyzánu. Jarní počasí přináší zvýšené riziko požárů. Teplé počasí lidi láká k pálení zbytků staré trávy, listí, větví a klestí. Ale i tak zdánlivě bezpečná činnost jako je spalování shrabaných porostů může mít velmi špatné následky.

„V otevřeném prostoru se oheň může velice snadno vymknout kontrole, hlavně když je silný vítr,“ varuje Moulis. Zákon o požární ochraně
hovoří jasně. Ten kdo chce ve volném prostranství spalovat hořlavé látky, je povinen vše zabezpečit tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl požár.

Právnické osoby jsou dokonce povinny každé spalování předem nahlásit Hasičskému záchrannému sboru.„Toto platí i pro občany.
Když například chtějí spálit shrabanou trávu na zahrádce, tak by to měli předem hasičům oznámit,“ upozorňuje Moulis.

Autorka: Pavlína Gavdunová