Čistička sloužila přibližně osmi stům obyvatel a vyšla na téměř 8 miliónů korun. Vypadala, jako exotický skleník.


„Nechali jsme ji postavit před devíti lety za akcie Severočeských dolů a také finance z krajského úřadu,“ přiblížil starosta Milan Živný. „Teď v listopadu jsme ji navíc rozšiřovali, protože se v obci pilně staví,“ nešťastně dodává. Obec nyní hledá dodavatele, kteří jsou schopni v krátkých termínech dodat zařízení k jejímu novému najetí. Do té doby bude nouzový režim pokračovat.


Kuriozitou je, že v prostorách čističky bujely fíkovníky a citrusovníky, na které se místní jezdili dívat. Letos očekávali dokonce první „sklizeň“.