Severočeské doly získaly už potřetí prestižní ocenění za vynikající úroveň bezpečnosti při práci. Její představitelé přijali sošku Zlatého permona za rok 2011. Za poslední čtyři roky je to už potřetí.

V informačním centru Severočeských dolů předal vzácnou trofej předseda Českého báňského úřadu Ivo Pěgřímek generálnímu řediteli Severočeských dolů Ivanu Lapinovi. „V uplynulém roce nebyl zaznamenán v organizaci žádný závažný pracovní úraz ani mimořádná událost. V soutěži Zlatý permon patří náš Lom Libouš DNT mezi nejúspěšnější a náš další provoz Doly Bílina se umístil na druhém místě,“ shrnul úspěchy Ivan Lapin. „Veliké poděkování za to náleží především našim zaměstnancům, kteří vnímají bezpečnost práce jako prioritu,“ dodal. Předávání se prvně neuskutečnilo v Praze, ale přímo v sídle firmy. Na slavnostním předání nechyběl ani primátor Chomutova Jan Mareš, který přišel ve slavnostním hornickém kroji.

Povrchové dobývání uhlí je nejbezpečnější způsob těžby. Státní báňská správa důrazně dbá na dodržování nejmodernějších postupů, které zajišťují bezpečnost a hygienu práce, ochranu nerostného bohatství a životního prostředí. „Statistiky ukazují, že pokud v naší zemi dojde v báňském provozu k vážnému úrazu, dochází k tomu většinou po selhání lidského faktoru. Český báňský úřad se svými aktivitami snaží o to, aby se takové případy prakticky nestávaly,“ vysvětlil Ivo Pěgřímek. Pozitivní motivací v tomto snažení je právě udílení prestižní ceny.

Severočeské doly, které jsou největším zaměstnavatelem v Ústeckém kraji, vykazují vynikající výsledky v oblasti bezpečnosti práce a v péči o pracovní prostředí zaměstnanců. Důkazem toho je, že prestižní cenu sklidily také v letech 2008 a 2009. Za rok 2011 je to potřetí.

V mezinárodním srovnání je bezpečnost v evropských těžebních firmách nejlepší a Česká republika je i v evropském srovnání zásluhou důrazu ČBU na bezpečnost na předním místě.