I na počátku roku 2014 musíme stejně jako v letech minulých   zvládnout četné a podstatné změny související s novým zněním daňových zákonů, Od 1. ledna 2014 již není součástí daňového systému zákon o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí. Zdaňování majetkových převodů spojených s děděním a darováním se stalo součástí zákona o daních z příjmů, bývalou daň z převodu nemovitostí upravuje zcela nový zákon o dani z nabytí nemovitých věcí.

Všechny daňové zákony jsou dotčeny zásadní změnou právního prostředí České republiky, kterou představuje právní účinnost nového občanského zákoníku a nového zákona o obchodních společnostech a družstvech. Rozsah terminologických a věcných změn lze výstižně doložit skutečností, že např.  zákon o daních z příjmů obsahuje oproti úpravě platné do konce roku 2013 více než 800 změn.

V minulém novoročním zamyšlení jsem vyjádřil  naději a přesvědčení, že se podaří vytvářet v podmínky k tomu,
–    aby nám potřebnou energii neodnímalo finančně i psychicky náročné zdolávání zbytečné a samoúčelné administrativy,
–    aby snaha o vyrovnanost státního rozpočtu neutlumila podnikání a poptávku po investicích, zboží a službách a nezvýšila nezaměstnanost,
–    aby vláda a nově zvolení poslanci a senátoři vytvářeli dobré a srozumitelné zákony, jejichž platnost by byla delší než několik měsíců či týdnů,
–    aby byla přijata opatření směřující k odstranění neblahých důsledků korupce a privatizace veřejné sféry.

K těmto bohužel i nadále palčivě aktuálním přáním bych připojil i nadějeplné očekávání, že činnost  nové  vlády bude respektovat principy nového ekonomického myšlení, které se vyznačuje úsilím o vytváření kvalitního společenského prostředí a  institucí, dobrou správu veřejných záležitostí a  ekonomiku  stimulující tvůrčí potenciál lidí  včetně slušnosti a  zodpovědnosti vůči občanům.

A tak nezbývá než popřát všem lidem dobré vůle, svědomitým daňovým poplatníkům a seriózním správcům našich daní šťastné žití v roce 2014, zdraví, spokojenost, štěstí  a jasnou mysl.