Hlavním plusem v Chomutově je podle analytiků "vstřícný přístup magistrátu k podnikatelům i výhodné podmínky pro podnikání". 

Kompletní výsledky Města pro byznys nejen za Ústecký kraj najdete na stránkách mestoprobyznys.cz.

"Chomutov si nejlepší pozici v rámci Ústeckého kraje vydobyl vysoce nadprůměrným počtem firem v přepočtu na tisíc obyvatel. Ty mají navíc velký výběr potenciálních zaměstnanců na trhu práce, protože počet uchazečů o zaměstnání je zde v rámci kraje téměř nejvyšší. Chomutov má z celého kraje nejnižší index stáří, což je příslibem pro rozvoj podnikání také do budoucna," uvedl ředitel projektu Město pro byznys David Pavlát.

Data ukázala, že v rámci regionu je v Chomutově také pružný trh s nemovitostmi. "Alespoň o tom svědčí velmi vysoký počet dokončených bytů v přepočtu ku změně počtu obyvatel," objasnily výsledky výzkumu.

Ten zároveň chomutovský magistrát chválí za dostatečné výdaje do oblasti sportu a bydlení a také za nadprůměrné množství úředních hodin. Největší počet bodů však získal v testu elektronické komunikace, který ověřuje rychlost a kvalitu odpovědí na fiktivní podnikatelské dotazy.

„My jsme moc rádi, je to pro nás překvapením, protože historicky jsme se neumísťovali v horní polovině. Myslím si, že je to velmi dobrý nástroj zpětné vazby pro současné vedení města i pro vedení úřadu, že přistupujeme jednak k občanům, tak i k podnikatelům, tím správným způsobem. Aktuálně se chystáme na velkou rekonstrukci bývalých městských lázní, ze kterých by mělo vzniknout nové kulturní centrum s novou knihovnou, kavárnou a dalšími prostory pro vzdělávání a setkávání. Plánujeme výstavbu nových bytů v centru města a vznik nového domova pro seniory,“ řekl tajemník Magistrátu města Chomutova Robert Plechatý.

Město Most se tentokrát v rámci kraje umístilo na druhé příčce. "V Mostě je k dispozici nadprůměrný počet dobíjecích stanic pro elektromobily, a to i při přepočtu na množství zde sídlících firem. Nižší průměrná mzda a relativní dostatek pracovních sil jsou lákadlem pro firmy, které v regionu hodlají podnikat," vyzdvihl ředitel projektu Pavlát. 

Město podle hodnocení vynakládá nadprůměrné finanční prostředky především do oblasti vzdělávání. Analytici příznivě vnímají webové stránky, které jsou podle nich z pohledu podnikatele kvalitní. Nabízejí kromě jiného v přehledné formě na jednom místě vše potřebné, co potřebuje pro komunikaci s veřejnou správou. "Bronzový Varnsdorf se může pochlubit v regionu vůbec nejvyšším podílem firem s více než 250 zaměstnanci v přepočtu na celkové množství ekonomických subjektů. Navíc meziroční změna ekonomických subjektů je zde v rámci Ústeckého kraje rovněž nejvyšší. Město zaznamenává také nejvyšší podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích a také nejnižší náklady na dluhovou službu," shrnul klady třetího oceněného David Pavlát.

„Nově zvolená zastupitelstva mají jedinečnou příležitost sledovat a porovnávat výsledky své práce jak s minulým vedením, tak i s okolními městy či obcemi," řekl předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl. „Každoroční srovnávací výzkum Město pro byznys jim ukáže, zda jejich zvolená cesta vede k rozvoji jejich území, zda napomáhá dostatečně rozvoji podnikatelských aktivit a tím i celkové spokojenosti místních občanů. Oceněná města jsou v každém kraji nositeli nových myšlenek, které dokázala přetavit v moderní a život usnadňující projekty. Účastníci našich krajských setkání si je už bez slavnostního vyhlašování regionálních výsledků tohoto výzkumu neumí představit. Řada vítězů a oceněných jsou našimi členy, což nás velmi těší,“ pokračoval František Lukl.

Srovnávací výzkum Město pro byznys hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice již šestnáctým rokem. Výsledky jsou vyhlašovány na krajských setkáních Svazu měst a obcí. Zpracovává je analytická agentura Datank a hodnotí v něm všech 205 obcí s rozšířenou působností v České republice a městské části Hlavního města Prahy. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR. Pořadí se vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina VINCI Construction CS a Svaz měst a obcí ČR.