S novými obchodními partnery oceláři jednali v německém Düsseldorfu, kde se před měsícem konal největší světový veletrh zaměřený, na trubky, dráty a potrubí všeho druhu. O možných dodávkách trubek z Chomutova jednaly firmy z jedenácti zemí světa, např. Kanady, Iránu nebo Brazílie. Jednání o konkrétních dílčích dodávkách probíhají právě v těchto dnech. Podle vedení společnosti je nárůst zájmu důsledkem toho, že válcovenští investovali do nových technologií a výroby náročnějšího sortimentu.