Další snížení počtu klientů očekává i v následujících měsících. „Vypracovali jsme i dlouhodobější analýzu. Optimální varianta počítá v regionu na konci roku 2010 s mírou nezaměstnanosti 7,3 procenta,“ uvedl Zdeněk Hejna z úřadu práce.
Region zažívá boom na trhu práce způsobený zejména nabídkou investorů v rozvíjejících se průmyslových zónách. Kromě náboru zahraničních společností pomáhá i ekonomické oživení malých a středních podnikatelů.
Nadějí pro nezaměstnané jsou i investice japonských výrobců LCD displejů a barevných televizorů IPS Alpha a Hitachi, firmy stavějí výrobní haly v průmyslové zóně Triangle.
Úřad práce nabízel 1091 volných pracovních míst, na jedno tak připadalo 7,3 uchazeče.