Anketa má šest kategorií: jednotlivci (vyhlášeno bude 10 s pořadím) a kolektivy dospělých (vyhlášeny budou tři kolektivy), jednotlivci (pět sportovců) a kolektivy mládeže (tři), Masters (veteráni nad 35 let - vítěz) a kategorii Trenér (vítěz). Nominujte sportovce dle uvedených kategorií za dosažené sportovní výsledky v roce 2018 (za účast nebo přední umístění ve světových, evropských a domácích soutěžích).

Sportovní hvězda čtenářů

O vítězi rozhodují čtenáři Deníku, sportovní redaktoři, výkonné výbory okresních sportovních sdružení, předsedové tělovýchovných jednot a okresních svazů. Čtenáři Chomutovského deníku pak sami rozhodnou o vítězi kategorie "Sportovní hvězda čtenářů". V této souvislosti jsou vyhlášena kritéria pro nominace na získání uvedeného titulu a jednotlivé kategorie. Podmínkou je členství v tělovýchovné a sportovní organizaci, ve spolku, který se zabývá sportovní činností na Chomutovsku. Navržena může být i fyzická osoba, provozující svou činnost na území okresu.

Nominace

Nominace musí obsahovat: jméno a příjmení, rok narození (jednotlivci) + jméno trenéra; název kolektivu (kat. 2) + jméno trenéra, klubová příslušnost k TJ/SK a sportovní odvětví; výčet sportovních výsledků a umístnění v soutěžích roku 2018. Nominace zasílejte písemně nejpozději do 30. listopadu 2018 na adresu: Chomutovský deník, Riegrova 229/1, Chomutov 430 01, nebo na e-mail: jaroslav.prusa@denik.cz.

Hlasovací kupony

Nominace sportovců, sportovních kolektivů a hlasovací kupony budou v Chomutovském deníku vycházet od konce prosince 2018 do poloviny měsíce ledna 2019. Na kuponu prosím pečlivě vyplňte všechny údaje a odevzdejte jej v redakci Chomutovského deníku v Nerudově ulici (stačí vhodit do schránky v přízemí) nejpozději do čtvrtka 31. ledna (včetně) nebo zašlete na adresu Chomutovský Deník, Riegrova 229/1, Chomutov 430 01. Kupony došlé poštou musí mít nejpozdější datum podání také 31. ledna 2018. Hlasovat můžete neomezeně, ale počítat se budou pouze originální kupony z novin.

Galavečer

Slavnostní vyhlášení výsledků ankety se uskuteční na galavečeru v pondělí 18. února 2019 od 18 hodin v Městském divadle v Chomutově. Připraven je bohatý doprovodný program, večer moderuje Radek Šilhan. Vstup je zdarma, lístky budou k vyzvednutí na pokladně Městské sportovní haly v Chomutově. Bližší informace na tel. 774 933 656.