K závodu nastoupilo 32 závodníků, což je optimální počet pro plynulý průběh. Psovodi přijeli z různých koutů republiky, výkony jejich svěřenců posuzvali pánové Kuchta, Babička, figuroval Klečka, náhradníkem byl Valach.


Vše odsýpalo podle stanoveného harmonogramu, což všichni zúčastnění velmi chválili.


Zahájení závodu se neslo v duchu vzpomínek na pány J. Jánoše a M. Krumla, který skonal před několika dny. Při zahájení byla přítomna vdova paní Jánošová a jejich dvě dcery Alena s Jitkou.


Po úvodních slovech ředitele závodu Josefa Prášila byl proveden slavnostní slib ze strany závodníků, který přednesla Michaela Šultová.
Závod probíhal za krásného počasí, měl hladký průběh a nesl se ve sportovním duchu. K tomu přispěla vysoká úroveň samotných závodníků, ale i ostatní náležitosti, které pořadatelé pro hladký průběh závodu připravili - parkování, výběh pro venčení psů, špičkovou obsluhu kuchyně i živou hudbu.


Celkovým vítězem se nakonec stal David Omelka se svým vlčákem Clark plzeňský Teufel ze ZKO Kraslice.


Výsledky


Kategorie ZM: 1. cvičitelka Šedinová - pes Bess z Tržiště (ZKO Jirkov), 2. Šmídová - Marcus, 3. Bílek - Artur (ZKO Žatec). Za domácí Krásnoočka v této kategorii nastoupily Dagmar Sýkorová (pes Zambo bez PP), Pavla Roglová (Tix Krásnoočko) a Kristýna Cibochová (Akki z Vanderlindu).


ZVV1: 1. Ježek - Bessy z Aranky (ZKO Litoměřice), 2. Strnadová (Chris Krásnooočko (ZKO Krásnoočko), 3. Longauerová - Mona z Jenive (ZKO Březno). Za Krásnoočka nastoupily Hana Kufová (Brendy Laperys), Lenka Uhlíková (Grot Cidabro), Zuzana Ježková (Lana Krásnoočko) a Lýdie Chybová (Meggan Krásnoočko).


IPO1: 1. Šultová - Zamunda Bej Krásonoočko (ZKO Krásnoočko), 2. Kloučková - Cora půlnoční měsíc (ZKO Jílové u Prahy), 3. Brynda - Merry Damyl junior (ZKO Karlovy Vary).


IPO3: 1. Omelka - Clark plzeňský Teufel (ZKO Kraslice), 2. Petrášková - Indian (ZKO Chodov), 3. Rakičová - Ringo od Policie ČR (ZKO Stará Role).


Největší poslušnost: Omelka - Clark plzeňský Teufel (ZKO Kraslice).


Nejlepší obrana: Omelka - Clark plzeňský Teufel (ZKO Kraslice).


Nejlepší mládežník: Roglová - Tix Krásnoočko (ZKO Krásnoočko).


Nejlepší družstvo: ZKO Krásnoočko.


Absolutní vítěz: Omelka - Clark plzeňský Teufel (ZKO Kraslice).


„Děkujeme všem závodníkům, sponzorům, pořadatelům, magistrátu města Chomutov, rozhodčím, figurantům i samotným diváků, že svým dílem přispěli k překrásnému závodu. Pro pořadatele není nic příjemnějšího, když při loučení slyší z úst účastníků poděkování s příslibem účasti na dalších akcích. Tato akce přispěla k propagaci kynologického sportu, ZKO Krásnoočko i města Chomutov,“ nešetřil slovy chvály ředitel závodu Josef Prášil.

Autoři: Michaela Šultová, Michal Káva