Tiskové prohlášení futsalového klubu INTERNATIONAL FUTSAL CLUB, z.s.

Vážení členové, partneři, fanoušci a přátelé klubu a sportu obecně, rádi bychom se vyjádřili k incidentu, ke kterému došlo dne 2.10.2023 mezi dnes již bývalým
trenérem našeho klubu, panem Nenadem Veljkovičem a taktéž již bývalým hráčem, panem Jaroslavem Slavíkem.

Od 24.10.2023 rezonují v mediálním prostoru články o konfliktu, který měl proběhnout mezi oběma výše zmíněnými aktéry. V těchto článcích bývalý hráč Jaroslav Slavík ze svého pohledu popisuje celou situaci, přičemž mimo jiné zcela nepravdivě prohlašuje, že vedení klubu chtělo údajně celou situaci „ututlat“. Dále je v předmětných článcích uvedeno, že prioritou klubu je udržet pana Veljkoviče v pozici trenéra mládežnické akademie.

Futsalista Jaroslav Slavík (v červeném) v derby s Chomutovem, po kterém ho napadl trenér.
VIDEO: Kadaňský trenér lhal, Slavíka napadl už při zápase. Máme důkaz

Klub i celé jeho vedení se v první řadě důrazně vymezuje proti těmto lživým tvrzením, přičemžs bývalým trenérem Veljkovičem byla ukončena spolupráce jak v A-týmu mužstva, taki v mládežnické akademii. Bezpečnost a zdraví hráčů je pro vedení klubu na prvním místěa jakákoliv forma agrese je striktně klubem odsuzována, přičemž není a ani nikdy nebude zestrany klubu tolerována. Výše uvedené pak platí pro všechny osoby angažované v klubu, a tobez rozdílu či výjimky.

Celou situaci hodnotíme po jejím prověření jako velmi politováníhodnou. Jako funkcionáři, a hlavně jako sportovci jsme z ní také vyvodili patřičné důsledky, neboť mezi základní principy našeho klubu patří zásady fair play a pravidla etického chování. Dle našeho názoru by sportovní klub měl prosazovat sportovní etiku, čestnost a slušné chování v rámci všech sportovních akcí, ale také odmítat jakékoliv formy nepoctivého chování. Klub se, ale vždy také snažil vést své hráče k respektování autorit, a to nejen rozhodčích ale i trenérů.

I když mohou být některé situace velmi emočně vypjaté a mohou být třeba důsledkem dlouhodobé frustrace z různých příčin, nemůže být respektovaným, případně tiše schváleným řešením slovní či fyzické napadení nebo sklony k vydírání.

Kadaňský trenér Nenad Veljkovič během derby Chomutov - Kadaň.
FOTO, VIDEO: Drama v kabině futsalové Kadaně: Trenér zkopal nahého svěřence

Byť klub nemá nejmenší zájem bagatelizovat to, k čemu mělo 2. října dojít, je namístě takéuvést na pravou míru chování pana Slavíka směrem ke klubu. Pan Slavík se na klub obrátilkrátce po incidentu svou SMS zprávou ze dne 5.10.2023 ve které uvedl „kilo by mi zavřelo oči“a že nebude situaci nadále řešit. S tímto navrhovaným postupem nemůžeme absolutněsouhlasit, když zavírat oči nad bezprávím a protiprávním jednáním dle našeho názoru nelze, aje to v rozporu se všemi principy sportu. Požadavky či prohlášení pana Slavíka chápeme spíšejako odraz charakteru jeho přístupu ke společenskému životu jako takovému a ani ten ses principy našeho klubu neslučuje. Popsaná situace pak nasvědčuje tomu, že pan Slavík serozhodl celou kauzu medializovat v důsledku nesplnění jeho požadavků.

Vzhledem k tomu, že klub nemá prokázané, co skutečně mezi trenérem a hráčem proběhlo, tak byla na základě pečlivého vyhodnocení celé situace ukončena spolupráce nejen s panem Veljkovičem, ale i s panem Slavíkem, přičemž k tomuto kroku byl klub donucen i na základě jiných pochybení hráče. Klub samozřejmě ctí presumpci neviny a v případě, že bude prokázáno příslušnými institucemi, které předmětnou situaci prošetřují, k čemu, za jakých okolností a jakým způsobem došlo k popsanému incidentu, je klub ochoten svůj aktuální postoj přehodnotit.

Za účelem objasnění situace bude klub jako celek samozřejmě úzce spolupracovat s příslušnými institucemi, kterým řešení tohoto incidentu bude přiděleno a poskytne jim veškerou možnou součinnost ke zjištění skutečného a pravdivého stavu.

Fotbal ilustrační
KAM ZA FOTBALEM: Arma hraje potřetí doma, bitva nováčků se odehraje v Trmicích

Bohužel jako při každé lidské činnosti dochází pochybením jedinců k paušalizaci aktu na celouorganizaci, nicméně věříme, že vy všichni, kteří klubu pomáháte, podporujete jej a participujetena jeho činnosti jakoukoli formou, chápete a věříte, že jsme přijali nejrestriktivnější opatření,které bylo možné uvažovat. Ze samotných svých jednání se pak musí zodpovědět nejen klubu,ale i společnosti sami jednotlivci, tj. pan Veljkovič a pan Slavík.

Rádi bychom se zodpovědně věnovali každodenní pečlivé práci v klubu, nastavené a naplánované konstruktivní spolupráci, ne mediálním komentářům.

Na vyřešení celé záležitosti dále spolupracujeme s právníky z advokátní kanceláře Belšán & Partners advokátní kancelář, s.r.o. na jejichž doporučení učiníme následné kroky a vydáme další prohlášení až po prověření situace příslušnými institucemi.

Děkujeme za pozornost a přečtení našeho stanoviska,

INTERNATIONAL FUTSAL CLUB, z.s.