Kde: vydavatelství Svět křídel Cheb, 2020
Kdo: Pavel Vančata

Kniha na 352 stranách představuje osud bývalého válečného velitele 311. čs. bombardovací perutě ve Velké Británii Josefa Ocelky, rodáka z Lipníka nad Bečvou v okrese Přerov.

Se jménem Josefa Ocelky, se každý, kdo četl aspoň jednu knihu o 311. československé bombardovací peruti RAF, musel zcela určitě setkat. V memoárové literatuře bývá často zmiňován jako nejoblíbenější či nejférovější velitel.