„Požár má rozsah dvacet krát padesát metrů. Probíhá klasický zásah, kdy ohnisko proléváme vodou a rozhrnujeme,“ popsal vedoucí hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Lukáš Marvan. Okleštěný byl už dvě hodiny po poledni a nešířil se dál. Jen ten, kdo se vydal za Vysokou Pec, mohl vidět vysoký kužel dýmu.

Hasiči průběžně měřili škodlivé látky v ovzduší. Ve Vysoké Peci nezjistili žádné, jen v Jirkově naměřili stopové množství škodlivin. „Jednalo se o zanedbatelné hodnoty, přesto jsme vydali doporučení, aby obyvatelé pokud možno nevětrali a nevycházeli,“ upřesnil Marvan. To se týká i přilehlých sídlišť, jako je Písečná a Zahradní.

Co zavinilo vznícení skládky, se zatím prošetřuje.

„Těžko říct, čím to bylo. Nepodezříval bych nikoho z toho, že požár založil, nejspíš došlo k samovznícení,“ domnívá se Michal Urban, náměstek provozu společnosti Marius Pedersen, která skládku provozuje. Zaměstnanci skládky pomáhali většinu dne hasičům s kropením a dalšími pracemi.

Ačkoli byl požár odpoledne lokalizován, nebylo jasné, kdy bude definitivně po něm. „Nedá se předpokládat, jak dlouho potrvá jeho likvidace. Spíš se bude jednat o hodiny, než o dny. S jistotou to ale nemohu tvrdit,“ uvedl Lukáš Marvan. Požářiště mají hlídat jak hasiči, tak určení zaměstnanci skládky.

Škody na majetku zřejmě nehrozí. Zahořel jen odpad.