Letos přišli při střetech na přejezdech o život „jenom" dva lidé.

„Situace, ačkoliv máme moderní zabezpečovací zařízení na železničních přejezdech, se moc nelepší. Ať jde o události v Libereckém nebo Ústeckém kraji, co selhává, je v naprosté většině případů lidský faktor," uvedl k nehodám na železnici soudní znalec Zimandl.

Občas se ozve podivná kritika, že některé přejezdy jsou údajně nebezpečné. Jenže, přejezdy nejsou nebezpečné, jinak by nemohly být v provozu, připomíná Zimandl.

Jejich projekt je schválen odpovědnými orgány, tedy i dopravními odborníky, probíhá také kolaudace přejezdu. Přejezdy jsou v pořádku.

„Podle umístění železničního přejezdu jsou některé používány méně, jiné více. To je jediný rozdíl mezi přejezdy," zdůrazňuje Zimandl.

Zákon hovoří zcela jasně

Stále platí, že podle zákona o drahách, při křížení železniční dráhy s pozemní komunikací má drážní doprava přednost. Každý železniční přejezd je zabezpečený. První stupeň je výstražný kříž, další je světelná výstraha atd. Pokud světelná výstraha při poruše nefunguje, musí se řidiči řídit výstražným křížem.

„Další důležitý zákon je zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Podle § 28 odstavce 1. před železničním přejezdem si musí řidič počínat zvlášť opatrně, zejména se přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejet," uvedl Zimandl a dodal:

„Řidič, který nedodržuje dopravní předpisy, pro toho jsou nebezpečné všechny přejezdy. Kdo získal řidičák, musí toto vědět."

Červená je červená

Zimandl patří ke skupině odborníků vyšetřujících na severu Čech v Libereckém a Ústeckém kraji dopravní nehody a mimořádné události na železnici. Stále dokola se setkává se zcela neuvěřitelně podivným chováním riskujících řidičů.

„Kdo nerespektuje u přejezdu červená světla, ani výstražný kříž, dopouští se primitivního porušování dopravních předpisů. Také nikdo, když svítí červená, nejezdí ve městech do křižovatky. Totéž platí i na přejezdech. Červená je prostě červená," zdůraznil Zimandl.

Dodal, že vždy má přednost na přejezdu ten, kdo jede po kolejích. Jde o základní pravidlo, které musí znát každý řidič.

Podle zákona o drahách č. 266/1994 Sb., § 6, odstavce 3 při křížení železniční dráhy s pozemními komunikacemi v úrovni kolejí má drážní doprava přednost před provozem na pozemních komunikacích.

Závory?

Pokud někteří lidé propadají iluzi, že by bezpečnost na některých přejezdech vyřešily závory čili mechanické výstrahy, Zimandl upozorňuje, že podle platných norem je mechanická výstraha u přejezdů pouze výstraha doplňková.

Na dvoukolejných tratích někdy řidiči podléhají iluzi, že zvedání závory znamená, že auta mohou jet přes přejezd. Na dvoukolejné trati se může stát, že projel po jedné koleji vlak, ale po druhé koleji se právě blíží další vlak. Červená výstraha stále svítí. Závory se mírně pohnou, ale vzápětí hned klesají dolů. Pokud řidič vjede na přejezd, může se stát, že ho závory „zavřou" na přejezdu. Řidič zpanikaří a potom už to známe.

„Vždy musí zhasnout červené výstražné světlo. Pokud se pouze pohnou závory, nelze na přejezd vjet. Teprve až zhasne červené světlo, je jisté, že přejezd je volný," zdůraznil Zimandl a dodal:

„Jsou známy i na první pohled neuvěřitelné případy, kdy na přejezdu řidič narazí přímo do vlaku, který právě přejíždí přes přejezd, a je tudíž pro řidiče aut zcela nepřehlédnutelný."

Zbytečná zpoždění

Mimořádná událost, tedy i střet osoby s vlakem v kolejišti, může zastavit dopravu na dlouhou dobu. Pocítí to i cestující v osobních vlacích.

„Dojde k narušení grafikonu. Drážní hasiči musí odstranit následky nehody nebo tragického střetu s osobou. Případ na místě vyšetřuje policie a drážní vyšetřovatelé SŽDC," uvedl Petr Zimandl, soudní znalec a vedoucí ústeckého pracoviště generálního ředitelství SŽDC, vyšetřující mimořádné události na tratích severu Čech.