Dá se totiž předpokládat, že část voličů k urnám nepřijde ze strachu z možné nákazy. Navíc v našem kraji je zájem o volby obecně nízký. Před čtyřmi lety tady přišlo hlasovat jen necelých 29 procent voličů. Účast tu tak byla v celorepublikovém srovnání vůbec nejnižší.

Snad by se to dalo vysvětlit tím, že řada lidí nepřikládá krajské politice takovou důležitost. Opak je ale pravdou. Právě zastupitelé kraje totiž rozhodují o řadě záležitostí, které jsou součástí každodenního života jeho obyvatel. Ať už se jedná o stav silnic druhých a třetích tříd, zajištění dopravní obslužnosti, zabezpečení zdravotní péče, podporu kultury a sportu či poskytování dotací obcím z rozpočtu kraje. Krajské volby by proto neměly ani v době covidové stát v pozadí zájmu.