Dnešní moje poznámka pojednává o tom, že je možné, pokud přihlédneme ke všem okolnostem a zvyklostem panujícím v jednom z odvětví průmyslu, které možná ale spíše nebudeme jmenovat, protože existuje jisté rozvrstvení kompentencí, jež částečně znemožňují jakékoliv jmenování čehokoli bez předchozího výslovného souhlasu zmocněné osoby, případně jejího oprávněného profesního zástupce, který za dotyčnou provedl nutné úkony vedoucí k poskytnutí oprávnění výše jmenovaného, tedy při přihlédnutí k panujícímu obecnému současném diskurzu a úzu v onom průmyslovém odvětví, jehož jedním z hlavním produktů je slovo, ať už v psané, mluvené či tištěné podobě, ovšem jehož podoba je vpravdě, možná paradoxně, mentálním obrazem znaku, který sám o sobě je neukotven a plave v přebujelém oceánu podobně vykořeněných signifikátů a signifikantů, v jedné větě neříci nic. (rod)