Po výzvě pozorného seniora, aby město nechalo na vršek připevnit popelníky, radnice neváhala a zaúkolovala technické služby, aby nápad vypilovaly. Výsledek je zajímavý. Trojice košů mají ve svém středu popelník ve tvaru číše, takže vajgly zůstávají na jednom k tomu určeném místě. Ve vychytávce jdou i otvory pro odtok vody, kdyby pršelo.

Možná se to zdá jako drobnost. Co ovšem zaujme je, že radnice nad nápadem z ulice „neohrnula nos“. Zamyslela se nad ním a pak se ho snažila vyřešit ke spokojenosti lidí a za pár korun. To je vlastně pro Kadaň dost typické. Klidně si nechá poradit, dost často na pravidelných setkání ch s veřejností na sídlištích, navíc se nebojí něco vymyslet a vyrobit po svém.

Také další města se snaží vylepšit prostor k žití podle přání místních. V posledních době na to jdou hlavně přes participativní rozpočty. „Kadaňský styl“ je sympatický tím, že ho nezdržuje hlasování, obhajování projektů a tím i delší čekací lhůty. Je to prosté. Město se s místními baví napřímo.

Malý Davídek potřebuje peníze na kočárek.
Davídek potřebuje kočárek. Malý klučina trpí svalovou hypotonií