Stále více polních cest a silniček na Chomutovsku lemují ovocné stromy. Obce jako Vrskmaň, Hrušovany a Pesvice tam vysazují stromky, které budou plodit sladké třešně, hrušky a jablka. Také v Hoře sv. Šebestiána chtějí přes vyšší nadmořskou výšku aleje s horskými odrůdami švestek a třešní.

Tradici ovocných alejí razila už císařovna Marie Terezie. Lemovaly nové silnice, kde sloužily v létě jako „občerstvovna“ pro vojáky vracející se z tažení a nejen pro ně. V zimě ukazovaly cestu. Aleje poskytují stín, působí jako větrolamy a nabízejí úkryt i potravu zvěři a osvěžení lidem.

Stejně jako jsou ovocné stromy na jaře obalené květy, v době zrání jsou kolem nich hrozny lidí. Například ve Chbanech, které do svého okolí vrátily mnoho desítek původních druhů hrušní včetně koporeček, plody otrhávají cyklisté a rodiny na výletech. Nezřídka je vidět i dodávka, takže je jasné, že přijeli sběrači, aby plody očesali a prodali. To samozřejmě vítané není.

Na rostoucí ovocnářské snaze obcí je sympatické, že kromě praktické stránky sledují i tu estetickou. Ovocné stromy podél cest jsou kusem krásna, které zve lidi, aby šli právě tudy na procházku a ochutnávali. Z přírody kolem vesnic se tak rázem stává jakási rozšířená zahrada.