Problém Klášterce je, že se středem města valí doprava ve směru na Karlovy Vary i Teplice. Historické centrum se zámkem a lázněmi, které jsou tím nejcennějším ve městě, tak zůstávají odříznuté od sídlišť, kde žije většina místních. Obchvat by městu ulevil, ztišil ho a spojil v jeden celek.

Potíž je, že má vést severně od centra. Tedy mezi ulicí Dlouhá a vsí Útočiště. Lidem, kteří tam žijí, se to nelíbí. Vadí jim, že přijdou o klidné místo a příjemné vycházky. A je to pochopitelné.

Jestli se má ale město posunout dál, bez obchvatu to nepůjde. Ucpané centrum a vyhlídka, že bude hůř, protože doprava houstne, je horší varianta, než to, že obchvat ukrojí ze zeleně.

Přínosy se budou týkat většiny Klášterečanů. Ocení je i mladší generace, která se se současnými problémy nebude muset potýkat.