Vládní doporučení a nařízení jsou jistě vodítkem, odpovědnost však už zase nese, chvála Bohu, každý sám. Výběr je znovu výběrem a státy by mu měly přestat bránit pokud možno úplně.

Uzavření hranic v době rozpuku epidemie bylo logické opatření zejména proto, že každá země je na ně připravena. Uzavírání regionů je logisticky svízelnější. Ale i to se v zemích, které virus zkrušil nejvíc, dělo.

Tohle se moc kritizovat nedá

Jenže infekce už všude ustupuje. Zdravotnické systémy dokázaly přezbrojit. Je dost testů i ochranných pomůcek. Firmy i lidé dodržují hygienická pravidla. Pro další omezení svobody cestování už není důvod.

Zavřené hranice neměly chránit jedny Evropany před druhými. Byl to jednoduchý způsob, jak chránit lidi před infekcí, která byla v různých regionech různě silná.

Stavte. Když se mi zachce

Teď je potřeba vrátit lidem výhody Schengenu. Bylo by naivní se domnívat, že to bude zcela jednoduché. Státy by si ale měly uvědomit (a zdá se, že si to uvědomují), že zdravotní kontroly patří do ordinací a nemocnic,nikoli na čáru.

Evropa by měla vytvořit jednotný systém pomoci lidem, které postihne covid na cestách. Jinak už musí vrátit lidem svobodu. Česko nechť jde příkladem.