V průběhu září a října si dá čtyři dostaveníčka s obyvateli, vždy v některé ze škol. Za místními přijde starostka, místostarostka a pracovníci z odboru majetku města a útvaru investic.

Město se inspirovalo v Kadani, která je v tomto směru velkým vzorem. Setkání starosty s veřejností tam praktikují už více než dva roky, navíc se vše odehrává v neformálním duchu přímo na sídlištích. Rodiče mohou dorazit i s dětmi, a zatímco ratolesti předají pracovnicím úřadu, které jim vymyslí zábavu, sami probírají problémy s představiteli města. Součástí bývá například opékání buřtů nebo drnkání na kytaru. Setkání bývají v každé z lokalit dvakrát do roka a lidé se už při druhé návštěvě dozvídají, co se děje s jejich náměty.

Představa Jirkova je taková, že se na každém místě otočí jednou za rok, zpětnou vazbu tedy místní dostanou po delší době. Podle zájmu pak radnice vyhodnotí, nakolik je nová aktivita užitečná.

Podstatné je, že je vedení města ochotné taková „turné“ pořádat. Setkání se odehrávají odpoledne a mnohdy se protáhnou do večera. Přitom se dá čekat, že dorazí hlavně nespokojenci. Navíc se často stává, že jeden chce více hřišť pro děti, druhý si přeje zrušit i ta stávající, protože mu vadí křik. Je tedy třeba nacházet rovnováhu mezi různorodými pohledy. Pořádání veřejných setkání se v tomto ohledu rovná malému hrdinství.

Výsledkem je ale přímé spojení mezi vedením města a lidmi a tím lepší porozumění a zacílení na opravy a drobné investice. Radnice, které jsou ochotné pracovat takto otevřeným způsobem, zaslouží uznání.