Budovat u jezera jen parkoviště pro auta by nebylo dobré. Autobusová linka umožní dopravovat do nové krajiny i seniory, rodiny s malými dětmi a další skupiny, které nemají auta. Autobus také využijí lidé, kteří nechtějí pokaždé chodit k jezeru sociálně vyloučenou lokalitou Stovka či páchnoucím tunelem u tramvajové zastávky.

Městský autobus sice velmi pomůže, ale celkově je škoda, že jezero není víc dostupné pro chodce a kočárky. Problém je, že atraktivní lokalita je od města oddělena velkým dopravním koridorem. Překonat železnici, řeku Bílinu, čtyřproudovou silnici a tramvajovou trať je oříšek. Šance to zlepšit byla promarněna tím, že loni otevřený nový most k jezeru je jen silniční, bez chodníku a cyklostezky. Stát, který měl investici na starosti, v tomto případě selhal. Důležitost jezera podcenil a zvýhodnil automobilismus. Argumenty, že jinak to nešlo udělat kvůli složité dopravní situaci u muzea a že pěším stačí most ke kostelu, neobstojí. V poslední době na to oprávněně upozornili nezávislí architekti, podle kterých by Mostu prospělo prodloužení ulice ČSA k jezeru.

U jezera Most vznikla první autobusová zastávka.
FOTO: Novinkou u jezera Most je zastávka MHD. Lidé vystoupí nad pláží

V příštích letech se dá jeho dostupnost zvyšovat kratšími intervaly autobusů, pokud budou spoje vytížené. A pak je tu úvaha architektů a urbanistů prodloužit k jezeru třídu Budovatelů s tramvajovou tratí. Přímé spojení jezera s centrem Mostu je krásná myšlenka. Realizaci možná zajistí až generace, která význam jezera pochopí a začne u něj bydlet.