V zooparku byl v některých věcech neuvěřitelný bordel. Kdyby s kontrolou a výsledky přišlo město v dubnu, na odvolání ředitele by to stačilo. Stále by na druhé misce vah byla těžko nahraditelná odbornost a nadšení bývalého ředitele, ale chyby by se přehlédnout nedaly.


Problém je v tom, že výčet chyb nejen přináší zprávu o děravé administrativě v zooparku, ale především naplňuje letitá pořekadla „kdo hledá, najde“ či „kdo chce psa bít, vždy si hůl najde.“ Město s nimi přichází několik měsíců po odvolání ředitele a tomu, že šlo o něco jiného, než dodatečné hledání důkazů, může věřit jen velký naiva.


A to není jediná chyba. Kontroloři vůbec s Rabasem nekomunikovali. Jestli ho chtěli hnát k odpovědnosti, měli naopak všechny dokumenty chtít po něm. Jak lehké je teď pro Rabase říci, že dokumenty v zooparku byly, ale Smetana je zašantročil, nepředal, nebo třeba spálil. Jak lehké je pak pro Smetanu říci, že Rabas lže, že on opravdu všechny dokumenty předal. A jak těžké bude dokázat, kdo z nich má pravdu…


Jindy mlčenlivý zastupitel Binter se také vytáhl. Zatímco jeho kolegové se pohoršovali nad tím, že by nad někým vynášeli rozsudky (jak je obvinila ministryně a Rabasova kolegyně Džamila Stehlíková), on navrhl odvolat Rabase i z dozorčích rad, protože má punc nedůvěryhodnosti. Kdo pak má věřit, že nešlo o politickou popravu?


A výčet by mohl pokračovat stejně jako u kontroly v zooparku. Proč mluvčí magistrátu rozdával novinářům okopírovanou stránku o tom, že kdosi loni v říjnu podal trestní oznámení na Pislcejka a Rabase (mimochodem, takový dokument vůbec nic nedokazuje)? Jak důvěryhodně působí nezávislost na poslední chvíli sehnaného právníka, který pro město dělá „na dobré slovo“ (objednávka prý byla jen ústní s primátorkou)? Proč se vlastně narychlo sháněl, když mimořádné zasedání bylo svoláno kvůli nečemu jinému (IPRM)?


Poprava se nepovedla. Oběť se mrská, stříká krev a není na to hezký pohled. A tak se není co divit, že lidi pískají na katy…