„Při obou akcích chceme poukazovat právě na bohatou historii školy, sezveme mnoho hostů, kteří v minulosti školu reprezentovali, vyučovali tu nebo sem prostě jen rádi chodili," prozradil ředitel Základní umělecké školy T. G. Masaryka v Chomutově Karel Žižka.

Březnový ples se ponese v tradičním duchu. „Naším cílem je návštěvníkům nabídnout klasický ples. Mnoho plesů v dnešní době je spíše zábavná show a jaksi ztrácejí ten pravý glanc. Proto se u nás divák setká s klasickými hudebními nástroji i klasickými tanci, s velkým orchestrem, se skutečně uměleckými vystoupeními, a podobně," upřesnil ředitel.

Na plese vystoupí například žáci tanečního oddělení ZUŠ, hrát budou kapely Tequila Band, Mini band, Ponticello. Jako vystupující hosté jsou pozávni třeba klavíristka Emi Suzuki či originální uskupení čtyř violoncellistů a bubeníka. Vstupenky (v ceně od 100 do 200 korun) jsou k dostání v kanceláři školy, objednávat je můžete na čísle 474 686 446 či e-mailu zustgmcv@volny.cz.

Pokračováním oslav letošního jubilea bude speciální koncert v sále umělecké školy. Ten představí velké těleso hudebníků, do kterého se zapojí bývalí žáci nebo učitelé, a nabídne tak posluchačům nevídaný zážitek. Návštěvníci koncertu budou moci nahlédnout i do kronik školy či do dobových materiálů.

V duchu oslav 70. výročí se ponese i Reprezentační den, který se koná v letních měsících před obchodním centrem Chomutovka, nebo velmi oblíbená Letní filharmonie.