Při procházce areálem uvidíte více než 160 druhů zvířat. V prostorných výbězích můžete pozorovat zubry, pižmoně, jediný druh evropské opice makak magot, levharta sněžného nebo tuleně kuželozubé.

Především malé návštěvníky láká statek domácích zvířat, který leží v horní části zooparku nad sadem kaštanovníku jedlého. Unikátní nejseverněji položený plodící sad zde byl založen v 17. století Jezuity a žijí v něm desítky druhů volně žijících živočichů. Na statku jsou vystavena primitivní plemena domácích zvířat, která slouží zároveň jako genetická rezerva jednotlivých druhů. Za pozornost stojí i expozice starých zemědělských strojů, z větší části vystavená právě na statku.

Pro děti je určena také Dětská ZOO s množstvím prolézaček, pískovištěm a kontaktními zvířaty, nebo lanové centrum, které bylo vybudováno naproti výběhu medvědů hnědých.

Pokud vás procházka rozlehlým areálem unaví můžete k projížďce částí areálu využít zoovláček Lokálku Amálku, nebo Safari expres, z jehož zastřešených vozů si pohodlně a s odborným výkladem průvodce projedete třicetihektarové výběhy s volně žijícími zvířaty a uvidíte tak z bezprostřední blízkosti kiangy, koně Převalského, zubry, jeleny milu a řadu dalších zvířat.

K odpočinku a nevšednímu pohledu na vodní ptactvo vybízí okolí Kamenného rybníka. Vodní ptáky jako například bernešky rudokrké, kachny divoké, pelikány bílé a kadeřavé nebo kormorány můžete pozorovat z dřevěné vyhlídky, klidová zóna mimo hlavní návštěvnické trasy vznikla zprovozněním cesty kolem celé plochy rybníka.

Pokud navštívíte zoopark v sobotu a v neděli, je pro vás připravena služba s názvem Představujeme Vám naše zvířata. Ve stanovený čas se u výběhů určených druhů zvířat dozvíte mnoho zajímavostí o jejich způsobu života a chovu v zooparku.

Vzdělávací a volnočasové aktivity pro děti zajišťuje Ekocentrum. Kromě pestré nabídky výukových programů pro školy, ekokroužku a prázdninových příměstských táborů vyhlašuje nejrůznější soutěže a informuje o celoevropských kampaních zaměřených na ochranu zvířat a přírody.

Více informací o jednotlivých druzích zvířat a novinkách na www.zoopark.cz.

Program oslav

Oslavy probíhají v areálu zooparku tuto sobotu 8. května.

Dětská ZOO:

Programem bude provázet moderátor Jiří Formánek
10:00 PRINCE ALFREDO AND THE WARRIORS ( Praha )
vystoupení hudební skupiny která zaujme produkcí na pomezí reggae, afro popu a world music
10:30 Slavnostní zahájení a přípitek zakladatele PZOO pana Waltera Markela s vedením Statutárního města Chomutova
10:50 – 12:00 PRINCE ALFREDO AND THE WARRIORS ( Praha)
12:10 Předání cen výhercům soutěže kampaně Carnivore
12:30 Představení projektu Centrum krušnohorského lidového umění
Křtiny mláděte, narozeného v zooparku - I. Řápková, W. Markel, I. Rabasová,
Slavnostní sázení Primátorského stromu 2010 – primátorka Ivana Řápková
12: 45 Taratibu - africké tance (vystoupení taneční skupiny)
13: 10 Slavnostní odhalení nové hračky pro děti – herec Ota Jirák
14:00 – 16:00 STO ZVÍŘAT – SKA kapela (Praha)

Statek domácích zvířat:

10:00 – 16:00 MAKOVEC ( Chomutov ) - lidové písně zahraje a zazpívá známá chomutovská country skupina
11:00 a 12:00 – KRUŠNOHOR - taneční a hudební vystoupení folklorního souboru
10:30 a 12:30
Ukázky stříhání ovcí

Ukázky výcviku dravců:
Miloslav Vondruška 11:30 a 15:00 hodin - na louce pod statkem domácích zvířat

Komentované krmení tuleňů kuželozubých:
11:00 a 14:00

Představujeme naše zvířata:
12:30 Makak magot
13:15 Průchozí voliéra vodních ptáků
15:00 Medvěd hnědý

Jízdy Lokálky Amálky, Safari Expresu, jízdy na ponících.

Jaké akce zoopark ještě letos chystá?

Sobota 8.5. Oslava 35.výročí založení Zooparku
Sobota 29.5. Den dětí v chomutovském Zooparku
Pátek 4.6. Noc snů v chomutovském Zooparku
Čtvrtek 24.6. Soutěž o nejhezčího strašáka v chomutovském Zooparku
Pátek 13.8. Pohádkové safari v chomutovském Zooparku
Sobota 14.8. Pohádkové safari v chomutovském Zooparku
Pátek 20.8. Pohádkové safari v chomutovském Zooparku
Sobota 21.8. Pohádkové safari v chomutovském Zooparku
Čtvrtek 12.8. Den adoptivních rodičů v chomutovském Zooparku
Sobota 11.9. Dožínky v chomutovském Zooparku
Sobota 2.10. Den zvířat v chomutovském Zooparku
Sobota 6.11. Hubertova jízda – Jezdecký klub při chomutovském Zooparku
Neděle 28.11. 1. adventní neděle v chomutovském Zooparku
Neděle 5.12. 2. adventní neděle v chomutovském Zooparku
Neděle 5.12. Mikuláš v chomutovském Zooparku
Neděle 12.12. 3. adventní neděle v chomutovském Zooparku
Neděle 19.12. Živý Betlém v chomutovském Zooparku

Skanzen Stará Ves – Centrum krušnohorského lidového umění


Součástí zooparku je skanzen Stará Ves, který je národopisným muzeem pod širým nebem a je centrem krušnohorského lidového umění. S koncepcí stavby skanzenu přišel již v sedmdesátých letech zakladatel lesoparku pan Walter Markel, který zde chtěl vytvořit repliku podkrušnohorské vesnice, k jejíž realizaci dochází postupně od roku 2005, kdy stavba skanzenu je postupně financována z dotačních programů Evropské unie za finanční podpory České republiky a za pomoci projektových partnerů na české i německé straně.

Ve skanzenu lze navštívit typický krušnohorský statek s dobovým zařízením a výstavou starých zemědělských strojů a techniky, staroslovanskou a starogermánskou chýši, kapličku a větrný mlýn holandského typu. Zmíněná kaplička byla vybudována jako první a je kopií stavby pocházející z 19. století, jež byla zbourána v 60. letech 20. století v zaniklé obci Krupice v Doupovských horách. Poté následovala stavba větrného mlýna, která byla financována z programu SROP za spoluúčasti Ministerstva pro místní rozvoj ČR a krušnohorského statku, který vznikl díky Iniciativě společenství INTERREG IIIA Česká republika – Sasko a který návštěvníkům přibližuje způsob života obyvatel Podkrušnohoří, včetně zvyků a tradic, které jsou prezentovány prostřednictvím každoročních společenských akcí pořádaných Podkrušnohorským zooparkem. Na statku je vybudována stálá expozice, jejíž součástí je i chov primitivních plemen domácích zvířat.
Skanzen se postupně rozrůstá o další dobové stavby podkrušnohorské vesnice jako jsou roubenka, která byla dovezena ze Soběnic u Úštěku a zachráněna tak před demolicí a kde návštěvníci naleznou informační centrum skanzenu a expozici včelařství, dále pak stodola s řezbářskou dílnou a špejchar. V řezbářské dílně se návštěvníci skanzenu seznámí s výrobou dobových loutek. Tato fáze projektu je financována v Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko a podpořena Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky.

Čeští i němečtí partneři budují v rámci projektu expozici Ströherské sbírky, která zahrnuje lidové umění obou stran Krušných hor. Sbírka umožní návštěvníkům přiblížit životní styl a umění předků žijících v Krušnohoří. Předměty, podávající svědectví o lidovém umění, se staly součástí unikátní soukromé sbírky, kterou se paní dr. Erika Pohl-Ströher rozhodla na památku své babičky paní Marie Ströher, zakladatelky sbírky, trvale zpřístupnit veřejnosti. Hlavní část sbírky bude umístěna v nově vytvořeném muzeu ,,Manufaktura snů“ v Annabergu-Buchholzi. Další exponáty budou ke shlédnutí v Oblastních muzeích v Mostě a Chomutově.