Po městech jako je francouzské Montpellier, italské Benátky nebo Praha mají kadaňští návštěvníci to štěstí vidět velmi působivé instalace Ivany Hejdukové. Na výstavě s názvem Listovat v herbáři představuje rozměrnou instalaci složenou ze čtverců – inspirací jí v tomto případě jsou pixely (obrazové body, ze kterých se skládá obrázek).

Autorka tedy simuluje funkci počítače, rozkládá obraz na základní body a tím pádem vzniká optický klam. Když k obrazu přijdete hodně blízko, uvidíte jen barevné čtverce. Naopak když odstoupíte dostatečně daleko, spatříte celistvý obraz květin. U dalších děl si pohrává s tématem mikrokosmos a makrokosmos ve vztahu k lidskému měřítku. Ukazuje nám, jak maličcí jsme oproti vesmíru a naopak obrovští oproti těm nejmenším tvorům naší planety.

Součástí výstavy je zvukový doprovod, jehož autorem je Miroslav Posejpal. Výstava v kadaňské Galerii Josefa Lieslera začíná ve čtvrtek 4. května v 17 hodin. Potrvá do 5. června.