V rámci páteční noci se uskuteční v kostelech různých křesťanských církví zdarma různé koncerty, komentované prohlídky, workshopy či divadelní představení. Návštěvníci mohou během večera nahlédnout do kostelních sakristií či klášterních zahrad, zkusit si zahrát na varhany, vystoupat na věže či sestoupit do starobylých krypt, prožít liturgii nebo třeba jen vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů. Noc kostelů je akcí, která umožňuje široké veřejnosti, aby navštívila kostely ve svém okolí a seznámila se nezávazně s křesťanstvím. Informace o otevřených kostelech v infoboxu.

Kostely Chomutovsko

CHOMUTOV
Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie

Modlitebna Apoštolské církve - Církev bez hranic. 16.00-21.00 h.
Exkurze prostorami, skákací hrad, prodej Biblí.
Výklad na téma chráníme svoji rodinu, prevence proti drogám.

KADAŇ
kostel Povýšení sv. Kříže
kostel sv. Petra a Pavla
kostel Svaté Rodiny

KŘÍMOV
kostel sv. Anny

OTVICEOpravený kostel v Otvicích.
kostel sv. Barbory
20.00-21.00 h Otevření kostela
21.00-22.00 h Ztišení, meditace
22.00-23.00 h Čtení z Písma Svatého
23.00-24.00 h Ztišení, meditace

STRUPČICE
kostel sv. Václava
18.00-18.30 h Prohlídka kostela
18.30-19.00 h Kostel v tichu
18.30-19.00 h Procházka obcí

SUŠANY
kostel sv. Marka
19.30-20.00 h Prohlídka kostela s možností využít výkladu
20.00-21.00 h Západ slunce z věže kostela
21.00-22.00 h Promítání + foto