Noc kostelů nabízí možnost v noční atmosféře navštívit nejen kostely a modlitebny, ale také prostory klášterů, rajské dvory, krypty, věže, kůry a další běžně nepřístupná místa. Ve všech těchto prostorách je pro návštěvníky připraven bohatý program včetně koncertů, komentovaných prohlídek, diskusí, výstav, divadelních představení a dalších.

V Chomutově se svatostánky až do noci otevřou na řadě míst. V kostele sv. Ignáce a kostele sv. Kateřiny vás čeká odborný výklad pod vedením muzejnice a kunsthistoričky Mileny Bílkové. Začátek před kostelem sv. Ignáce je v 18.30, u Kateřiny se návštěvníci sejdou ve 21.30 hod. V kostele svatého Ignáce vás čeká řada koncertů vystoupení pěveckého sboru Aurum (18 hod.), Hlahol(19 hod.) nebo Madrigal (21hod.).

V roce 2008 jej z vybraných studentů kadaňského gymnázia založila Hana Ondráčková. Program v kostele Nanebevzetí Panny Marie nabízí od 18 hodin mši svatou s májovou pobožností a adorací, v 19 hod.komentovanou prohlídku a od 19:30 do 20:30 prohlídku varhan s odborným výkladem. Kostel svaté Kateřiny zve například na pěvecké sbory Anonym (18.30 hod.), Vox Cantabilis (19.30 hod.) a Na-Hlas (20.30 hod.). Modlitebna Českobratrské církve evangelické láká na pěvecký sbor Hlahol (18 hod.) nebo na promítání filmu Sandra v Ugandě (19.35 21.30 hod.).