Kdy: Sobota 21. září od 12 hodin
Kde: Muzeum Na Kočičáku
Za kolik: 40 korun

Všeobecná mobilisace v Československu, která byla vyhlášena dne 23.9.1938 byla vrcholným vzepětím našeho národa v roce 1938. Během této mobilisace nastoupilo přes jeden milion, dvě stě tisíc vojáků, což se nikdy v naší historii neopakovalo.

„Naše muzeum chce proto dne 21.9.2019 ukázat všem návštěvníkům, že náš národ v roce 1938 byl hrdým národem, který byl bez jakýchkoliv diskuzí a s plnou samozřejmostí připraven bránit naši vlast,“ sdělují na svém facebooku členové muzea.

Doprovodný program vás zabaví na většinu dne. Uvidíte hrané scénky, tábor Freikorpsu a obsazené pevnosti československou armádou. Prohlídky se konají každou hodinu od počátečního poledne do 20 hodin. Muzeum čs. opevnění z let 1936-1938 „Na Kočičáku“, je spravováno stejnojmenným spolkem. Zabývá se konkrétně obdobím let 1918 – 1938, respektive obdobím takzvané První republiky.

Pilířem muzea jsou objekty lehkého opevnění na Kočičáku a okolí města Chomutova. Naučná stezka a odborný výklad průvodců muzea zahrnuje také téma zrodu Československé republiky a veškerá fakta týkající se těchto necelých tří dekád 20. století.