Do historie Krušných hor mnohokrát zasáhnul sám člověk. Od středověku, kdy se zde začalo s těžbou kovů až po imisní kalamitu v minulém století, způsobenou extrémními koncentracemi oxidu siřičitého ve vzduchu. 

Krušné hory ale nejsou jen lesy a pastviny. Velkou část území tvoří jedny z nejzachovalejších rašelinišť v České republice. Funkce rašeliniště a jeho hodnota je z pohledu výskytu ohrožených druhů rostlin a živočichů, stejně tak z pohledu vodohospodářského i lesnického, opravdu významná.

Státní podnik Lesy ČR se společně se státními lesy Sachsenforst v německé spolkové zemi Sasko a dalšími partnery zapojil do významného projektu Moorevital, který přispěje k ochraně a obnově rašelinišť v Krušných horách. Výstava s názvem Vrchoviště překračují hranice/Hochmoore überwinden Grenzen návštěvníkům představí tento vzácný biotop ve fotografii, živých exponátech, historických nářadích a dermoplastických preparátech.

Společně s výstavou věnovanou prostředí rašeliništ vyhlásil Státní podnik Sachsenforst fotografickou soutěž na www.moorevital.sachsen.de

Páteční Deník s TV magazínem.Zdroj: Deník